Za starostnike 400 novih postelj v domovih

Novi dom zanje bo v Markovcih zgradilo zasebno podjetje, v Žabjaku pri Ptuju pa Dom upokojencev Ptuj

Objavljeno
07. november 2018 08.18
Posodobljeno
07. november 2018 08.33
Marijan Fras. FOTO: Franc Milošič 
Franc Milošič
Franc Milošič
Čeprav na ptujskem območju tačas čaka na sprejem v dom starostnikov le nekaj nad sto prosilcev, pa se že v naslednjih dveh ali treh letih obeta preko tristo novih postelj. V Markovcih so občina, podjetje Eko Gradvest iz Ljubljane in Dom upokojencev Ptuj podpisali pismo o nameri, da zgradijo nov dom za vsaj 150 starostnikov, ob njem pa še za 60 prebivalcev varovana stanovanja.

V tem času se na gradnjo pripravlja tudi Dom upokojencev Ptuj - v Žabjaku na obrobju Ptuja bo zgradil novi dom s 150 posteljami, v Juršincih pa svoj dom razširil s sedanjih 59 na skupnih 150 postelj. "V naslednjih dveh desetletjih se bo povpraševanje po domskem varstvu dvignilo vsaj za 30 odstotkov. Naše območje pa že zdaj kljub več domovom nima dovolj zmogljivosti. Ker moramo izboljševati bivalni standard, pa se bodo zmogljivosti nekaterih obstoječih domov celo zmanjševale zaradi preurejanja v več enoposteljnih sob in ukinjanje triposteljnih," pravi direktorica DUP Jožica Šemnički

Novi načrtovani dom v Markovcih je že predviden v občinskem prostorskem načrtu, občina je iskala le investitorja, ki bi v javno-zasebnem partnerstvu dom tudi zgradili. Rojak Marijan Fras, ki ima v Ljubljani podjetje za gradnjo in upravljanje z objekti Eko Gradvest, se je odločil za takšno poslovno potezo. Podjetje, ki je že zgradilo na primer stanovanjski naselji Martinj hrib v Logatcu, Šmidov log v Komendi, ki sanira grad Kodeljevo in energetsko posodablja mnoge znane slovenske hotele, bo po Frasovih napovedih za gradnjo v Markovcih ustanovilo posebno podjetje. Po idejnih načrtih bo v prvi fazi do konca leta 2020 ali le nekaj mesecev pozneje zgradilo dom za 78 starostnikov in varovana stanovanja za nadaljnjih 55 do 60. v drugi fazi pa bo dom razširilo še za novih 80 mest v eno- in dvoposteljnih sobah.
 
"Zaenkrat imamo le še idejni projekt, ki ga strokovno in ekonomsko še izpopolnjujemo, zato cene za takšno gradnjo še nismo izračunali. Odvisna bo od tega, kako visoke standarde si bomo pri tem postavili. Zagotovo pa bo to nizkoenergijska, torej energetsko racionalna gradnja. Pred štirimi desetletji sem se od tod odselil, a obdržal stike in zdaj bi rad zaslužek svojega podjetja vložil sem," razlaga svoj podpis pod pismo o nameravani gradnji markovškega doma upokojencev Marijan Fras. 
Občina Markovci bo za dom kupila zdaj še zasebno parcelo, Dom upokojencev Ptuj pa bo v novem domu poskrbel za oskrbo, socialno oskrbpo in zdravstveno nego. Šemničkijeva je povedala, da bodo za prvo fazo potrebovali novih 35 zaposlenih v Markovcih, v lastnem novem domu v Žabjaku še 75 in še dodatnih 60 v Juršincih. Zdaj je v DUP že 390 zaposlenih. Ti skrbijo za varovance v Juršincih, Kidričevem, Muretincih, na Ptuju in v Kopru (Olmo). Na ptujskem območju je v vseh štirih domovih prostora za 581 starostnikov (v Kopru še 140). Ko bosta zgrajena domova v Žabjaku in Markovcih in dograjen v Juršincih, bo Ptujz okolico imel že 980 mest (povečanje za kar 68 odstotkov). Pri tem pa je potrebno dodati še, da si tudi nekatere druge občine na ptujskem območju želijo zgraditi ali najti investitorje za domove starejših - na primer v Vidmu pri Ptuju, Podlehniku, Cirkulanah in še kje. 

Pri tem je treba povedati še, da je s tega in ormoškega območja veliko starostnikov v zasebnih domovih na hrvaške; tam tik za mejo gradijo vedno nove zmogljivosti, zasedajo pa jih naši ljudje, saj so tam cene za skoraj polovico nižje kot pri nas. Šemničkijeva poudarja, da bi se marsikdo iz hrvaških domov preselil bližje domačemu kraju, če bi ledobil mesto v domu. Z gradnjo novih domov bo za to precej več možnosti.