Zapoznela pošta odlaga zdraviliško zdravljenje

Roki za zagotovitev zdraviliškega zdravljenja in za prihod na zdravljenje so kratki, koliko pacientov na zdravljenje morda sploh ne pride, ne preverja nihče.

Objavljeno
10. avgust 2019 06.00
Posodobljeno
10. avgust 2019 06.00
Zlasti med prazniki lahko obvestilo o začetku zdraviliškega zdravljenja bolnika doseže prepozno. FOTO: Oste Bakal
Celje – Zdravilišča morajo pacientom po zakonu zagotoviti zdraviliško zdravljenje v petih dneh od izdaje odločbe ZZZS. Po zakonu o upravnem postopku paciente o tem, kdaj naj pridejo na rehabilitacijo, obveščajo po navadni pošti. Ker med vikendi in prazniki pošte ni, opažajo zaplete, saj pacienti o zdravljenju niso obveščeni pravočasno, zato ga morajo odložiti. Koliko jih po teh zapletih niti ne pride v zdravilišče na terapijo, ZZZS ne spremlja, saj zdravljenje ni dolžnost, ampak pravica.

Gospa iz Celja je po kapi junija dobila odobreno zdraviliško zdravljenje v laški Thermani. Celjska enota ZZZS ji je zdravljenje odobrila 20. junija. Na ZZZS so nam odgovorili, da je bila odločba spisana po 14. uri, ko pošiljajo vso pošto, zato je šla pošiljka na pot h gospe in v Thermano po navadni pošti, kot določa zakon o upravnem postopku, dan kasneje. Sledil je konec tedna, Thermana in gospa sta pošto dobili v ponedeljek, 24. junija. Dan kasneje, na dan državnosti, se je iztekel zakonski petdnevni rok od izdaje odločbe, v katerem mora zdravilišče zagotoviti zdravljenje. Thermana je gospe poslala navadno pošto, da naj se 25. junija zglasi na zdravljenju. Da bi morala biti na praznični dan že tam, je izvedela 26. junija, ko je pošto dobila. Ker ni prišla pravočasno, zdravilišče pa mora izpeljati zdravljenje v celoti, je bilo treba na zdravljenje počakati oziroma urediti odlog.

Zaplet sta urejali hčeri, saj se gospa sama ni bila sposobna ukvarjati s tem. »Ne razumem, zakaj ne morejo svojcev ali pacienta poklicati vsaj za informacijo, da si pozoren. Nekateri starejši v poštni nabiralnik sploh ne gledajo vsak dan. Mamo bi v zdravilišče zagotovo pripeljali tudi na praznik, če bi le vedeli, da mora biti tam. V zdravilišču so se potem res potrudili, da je mama zdravljenje čim prej dobila, ampak je treba vedeti, da vsi nimajo svojcev, ki se s takimi nepotrebnimi zapleti lahko ukvarjajo oziroma se sploh znajo zadeve lotiti,« je povedala ena od hčera.
 

Zapleti, a pravica ostane


V celjski enoti ZZZS so poudarili, da pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja določajo roke za vodenje postopka in za nastop zdraviliškega zdravljenja, ki so obvezujoči. Dodali so, da so v opisanem primeru takoj izdali novo odločbo, na podlagi katere je gospa zdraviliško zdravljenje tudi dobila. Peter Rutar z ZZZS pa je dodatno pojasnil, da »zavarovana oseba zaradi zapleta z vročitvijo pisanja ne more ostati brez pravice do zdraviliškega zdravljenja«.

image
Infografika Delo


Število zavarovanih oseb, ki so napotene na zdraviliško zdravljenje, vsako leto narašča. ZZZS je lani za ta namen namenil 13,1 milijona evrov, tja je bilo lani napotenih 27.450 zavarovanih oseb. Ali so vsi ti ljudje tja res tudi prišli, na ZZZS ne vedo, je pojasnil Rutar: »Če zavarovana oseba zaradi zdravstvenega stanja, opravičljivih osebnih razlogov ali razlogov na strani izvajalca oziroma ZZZS ne more začeti zdraviliškega zdravljenja v roku, ki je določen z odločbo, se začetek zdraviliškega zdravljenja lahko odloži. Iz opravičljivih razlogov se zdraviliško zdravljenje lahko tudi prekine in nadaljuje v poznejšem roku. Zato predvidevamo, da vse zavarovane osebe, ki jim je bilo odobreno zdraviliško zdravljenje, to tudi izkoristijo. Statistik o tem, tudi zaradi dejstva, da je zdravljenje pravica in ne dolžnost, ne vodimo.«
 

Rešitve v novem zakonu


Da težave zaradi kratkih rokov niso omejene na posamezne primere, sploh v času praznikov, priznavajo tudi v Thermani, kjer odgovarjajo, da jih običajno zavarovanci ali njihovi svojci pokličejo takoj, ko od ZZZS dobijo odločbo. V zdravilišču sicer opozarjajo še na druge neprijetne dogodke, ki se ob tem pojavljajo: »Včasih je ob izdaji odločbe zavarovanec še v bolnišnici ali je naslov pacienta na odločbi drugačen kot na zdravstveni kartici, včasih pacienti nimajo urejenega zavarovanja, včasih je odločba izdana zelo hitro in je treba poskrbeti za direktno premestitev iz bolnišnice …«

Čeprav hitro zdraviliško zdravljenje pomeni boljšo rehabilitacijo, bodo roke za malenkost podaljšali, odgovarjajo z ministrstva za zdravje: »Določba v določeni meri ne zajame vseh življenjskih situacij oziroma je občasno lahko težko izvedljiva. Prav zato pravila v določenih primerih omogočajo odlog začetka zdraviliškega zdravljenja. Trenutno je v predlogu novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju naveden daljši, sedemdnevni rok za nastop zdraviliškega zdravljenja.«