Zaprt most čez Krko ujezil opozicijo

Šentjernejski opozicijski svetniki očitajo občinskemu vodstvu negospodarnost, župan Hudoklin to zanika.

Objavljeno
26. februar 2014 19.18
Delavski direktor SŽ Albert Pavlič
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija

Šentjernej – Ker je vodstvo šentjernejske občine glede na inšpekcijsko odločbo prejšnji petek zaprlo dotrajan most čez Krko v Mršeči vasi, je šest opozicijskih svetnikov na župana že naslovilo zahtevo za sklic izredne seje občinskega sveta.

Minister za kulturo je občini pred kratkim že izdal kulturno-varstveno soglasje za odstranitev mostu, ki ga je novomeška občina pred leti razglasila za spomenik lokalnega pomena, a je objekt tako dotrajan in poškodovan, da ogroža življenje ljudi. Soglasje je gotovo posledica odločbe republiškega inšpektorja za promet, energetiko in prostor, ki je prepovedal uporabo mostu ter z odločbo odredil, da se mora objekt v roku enega leta odstraniti. Most mora biti porušen najpozneje do 21. januarja prihodnje leto.

Prebivalci Mršeče vasi, Zameška, Hrvaškega Broda in Čistega Brega se morajo zdaj v občinsko središče in na svoja zemljišča onstran Krke voziti po daljši obvozni cesti, zato zahtevajo postavitev pontonskega mostu.

Očitki šestih svetnikov

Šest občinskih svetnikov očita županu Francu Hudoklinu, da je do zaprtja mostu prišlo zaradi večletnega negospodarnega ravnanja z objektom, saj občina ni namenila sredstev za redno vzdrževanje objekta. Omenjeni svetniki opozarjajo, da župan in občinska uprava brez vednosti občinskega sveta pridobivajo gradbeno dovoljenje za odstranitev mostu, projektne pogoje Arsa in kulturno-varstvene ter naravo-varstvene pogoje, izdelali pa so tudi elaborat stanja mostu.

Občinski svetnik Albert Pavlič je za Delo povedal, da svetniki dvomijo o opravljenih strokovnih raziskavah glede stabilnosti in nosilnosti mostu, ker da niso bile izvedene.

Župan trdi, da so vanj vložili 50.000 evrov

»Pripravili smo elaborat o zapori mostu in ga prejšnji petek tudi uradno zaprli za ves promet. Toda že naslednji dan so neznani storilci potrgali vso prometno signalizacijo in jo zmetali v Krko,« je povedal Franc Hudoklin in dodal, da je inšpekcijska odločba zanj ukaz, ki jo mora izpolniti, saj bi v nasprotnem primeru sledila kazen. Očitke opozicije v celoti zavrača. Na vprašanje Dela, zakaj občina ni investicijsko vzdrževala mostu, kar je tudi eden od očitkov opozicije, je Hudoklin odgovoril, da to ne drži, saj je bil most obnovljen leta 1997, leta 2002 in še pred tremi leti, ko so zamenjali dotrajane stebre in deske. Pravi, da so v vseh teh letih v most vložili skoraj 50.000 evrov. »Naj mi dokažejo, da sem delal kaj narobe,« pravi Hudoklin, ki se mora do zahteve za sklic izredne seje opredeliti v sedmih dneh in jo sklicati v 15 dneh. A tega verjetno ne bo storil, saj namerava problematiko uvrstiti na redno sejo občinskega sveta prihodnji mesec.

Nov most za 600.000 evrov

V prihodnjih dneh namerava občinsko vodstvo skupaj z novomeško enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine pripraviti gradivo za izvzetje mostu iz občinskega odloka, s čimer bodo tudi formalno zadostili predpisom s področja varstva kulturne dediščine. Občina je vlado in pristojna ministrstva že prosila za postavitev pontonskega mostu. Hudoklin pričakuje, da bodo dotrajan in nevaren most lahko porušili že avgusta in takoj začeli graditi novega. Novogradnja z ureditvijo križišča v Zamešku bo stala približno 600.000 evrov.