Zaradi plazu iščejo novo traso ceste Lokavec-Predmeja

Zemeljski plaz na območju Stugovce nad Lokavcem je odnesel slab kilometer državne ceste Ajdovščina-Predmeja. Plazišče so si že ogledali geologi in predstavniki Družbe za državne ceste in gozdarji. Reki Ljubljanica in Krka pa še vedno zelo počasi upadata.

Objavljeno
21. september 2010 18.46
Ta.C., Mo.B., STA
Ta.C., Mo.B., STA
Ajdovščina - Danes so delavci Elektra Primorske na črpališču Skuk namestili zmogljiv agregat, ki bo omogočal nemoteno preskrbo s pitno vodo za več kot 1500 prebivalcev krajev na Gori.

Kot je povedal vodja občinskega štaba CZ Ajdovščina Igor Benko, si je območje plazu ogledal tudi geolog Marko Kočevar. Plazina sicer znanega in starega plazu se pomika proti bližnji dolini, po katerem teče potok Lokavšček. En krak struge je plazina že zajezila, bojijo pa se, da se utegne zajeziti tudi drugi krak. V tem primeru bi se za blatom začele nabirati večje količine vode, ki bi bile z zmesjo blata ob preboju izjemno nevarne za prebivalce bližnjega zaselka Slokarji.

Zato si bo v sredo dopoldne območje ogledala tudi skupina hidrologov in ocenila, kaj bo treba narediti, da prebivalci ne bodo v nevarnosti.

Danes si je območje plazu ogledal tudi predstavnik Zavoda za gozdove Mitja Turk. Na ožjem območju plazu, velikem 7,5 hektara, je ogroženih 1300 kubičnih metrov lesa. Od tega je zvrnjenega ter polomljenega drevja in drevja, ki potencialno ogroža vodotok Lokavšček, približno 25 odstotkov ali 300 kubičnih metrov. Za sanacijo polomljenega drevja bi bila nujno potrebna izgradnja gozdnih vlak v skupni dolžini do 1500 metrov. Potencialno območje plazu obsega površino 13,5 hektara. Skupna lesna zaloga na tem območju je okrog 2000 kubičnih metrov.

Območje pa si bodo v sredo ogledali tudi strokovnjaki Družbe za državne ceste, ki bodo poskušali najti možnost za ureditev obvoza in kasneje izgradnje nove ceste. Prebivalci Predmeje morajo sedaj namesto 11 kilometrov dolge poti do Ajdovščine narediti obvoz v dolžini kar 26 kilometrov.

Ljubljanica in Krka še vedno zelo počasi upadata

Reki Ljubljanica in Krka še vedno zelo počasi upadata. V prihodnjih dneh bodo kraška polja Notranjskega in Dolenjskega krasa, Ljubljansko barje ter območje ob spodnjem toku Krke še poplavljena, je Agencija RS za okolje objavila na svojih spletnih straneh.

Pretok Krke v Podbočju je od 7. ure zjutraj upadel za slabih 22 kubičnih metrov na sekundo, vodostaj na vodomerni postaji pa se je znižal za 17 centimetrov. Krka še naprej zelo počasi upada, njen trenutni pretok pa je skoraj 400 kubičnih metrov na sekundo.

Pretok Save v spodnjem toku je upadel na 1330 kubičnih metrov na sekundo in se od 7. ure zjutraj zmanjšal za približno 200 kubičnih metrov na sekundo.

Območje Krško-Brežiškega polja je še vedno poplavljeno. Poplavno območje ob spodnjem toku Krke se počasi zmanjšuje. Odtekanje poplavnih vod je zaradi velikega dotoka voda iz kraškega zaledja in počasnega odtoka v Savo upočasnjeno. Z upadanjem reke Save bo začela hitreje upadati tudi Krka.

Vodostaj Ljubljanice v Mostah se je od 7. ure zjutraj znižal za dodatnih pet centimetrov, trenutni pretok pa je 291 kubičnih metrov na sekundo in še vedno zelo počasi upada. Kljub počasnemu upadanju se gladina poplavnih vod na jugu Ljubljane znižuje še počasneje zaradi dotoka zalednih voda in visoke podtalne vode.

V prihodnjih dneh bodo še poplavljena kraška polja Notranjskega in Dolenjskega krasa, Ljubljansko barje ter območje ob spodnjem toku Krke.

Pretoki ostalih rek po Sloveniji so veliki in upadajo. Poplavna območja ob rekah se bodo še postopno zmanjševala.