Zaradi zidu Špici grozijo še hujše poplave

Krajani Špice so ujeti v bazen in zahtevajo odstranitev zapornic ob Ložnici, dokler ne bo urejen zadrževalnik.

Objavljeno
05. januar 2015 11.12
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje – Celjski župan Bojan Šrot je pred časom opozoril, da naselja nad sotočjem Savinje in Ložnice zdaj ne morejo varovati pred poplavami. »Država ne izvaja aktivnosti za suhi zadrževalnik v Levcu, posledice pa so lahko slabe za Celje in zelo hude za Špico,« je dejal. Prebivalci s Špice zato začasno predlagajo vzpostavitev prejšnjega stanja.

Med protipoplavnimi deli v porečju Savinje so v zadnjih letih tudi v Celju in okolici izvedli vrsto lokalnih ukrepov. Med drugim so nad sotočjem Savinje in Ložnice v zahodnem delu Celja ob Savinji povišali levi breg, ob Ložnici pa na desnem bregu zgradili zaščitni zid. Ker pa zahodno od Celja pri naselju Levec na kmetijskih zemljiščih še ni urejen suhi zadrževalnik za razlivanje visokih voda, ki bi preprečeval dotok zalednih voda v naselje na Špici, Špici grozijo še hujše poplave kot v preteklosti.

V zaščitnem zidu so odstranljive aluminijaste pregrade – tako imenovane zagatnice. Prav zanje prebivalci s Špice predlagajo, da bi jih do takrat, ko bo zgrajen zadrževalnik v Levcu, odstranili, saj bodo sicer še bolj poplavljeni.

Bojijo se, da so ujeti

»Želimo si vsaj vzpostavitev prejšnjega stanja. Ukrepi na Špici so bili projektirani kot del celovitejšega izboljšanja poplavne varnosti, ker to ni dokončano, pa nas zaledne vode še bolj ogrožajo,« pravi Boris Kresnik iz Nazorjeve ulice s Špice, ki je sicer del Krajevne skupnosti Medlog. Kresnik je v imenu prebivalcev treh ulic predsedniku krajevne skupnosti Andreju Pišku izročil zahteve z 59 podpisi, Pišek pa je obljubil, da jih bo posredoval občini.

»Občina in župan Bojan Šrot imajo veliko zaslug za protipoplavne ukrepe, ki jih izvaja država, a zdaj smo zgroženi nad razmerami, ki so nastale na našem območju,« dodaja Kresnik. Ker so zagatnice nameščene tako, da bi jih težko odstranjevali šele ob poplavi in s čolna, kakor jim obljubljajo, se bojijo, da voda iz naselja ne bo mogla odtekati, zato predlagajo, da se višje v Savinjski dolini čim prej dokončajo vse regulacije in uredi suhi zadrževalnik v Levcu, da se vzpostavi ustrezna služba, ki bo odgovorna za upravljanje in vzdrževanje zgrajenih protipoplavnih objektov ter da se na desnem bregu Ložnice pri naselju na Špici takoj odstrani ali vsaj zniža zapornica oziroma višina zagatnic.

Tudi drugod bolj ogroženi

Da še nedokončana protipoplavna dela v porečju Savinje bolj kot prej ogrožajo še druga območja na Celjskem, je decembra razlagal tudi celjski župan. »Poslabšana je poplavna varnost v Laškem, negotovo postaja evropsko financiranje celotnega projekta ukrepov. S projektom se Celje in država ukvarjata že od leta 2001.

V Savinjski dolini priprava dokumentacije za več suhih zadrževalnikov dlje časa stoji, ker so kmetje namesto suhih predlagali mokre zadrževalnike,« je dejal Šrot.