Zdaj so javno dostopni še podatki o najemninah

Na spleti strani Gursa lahko v evidenci trga nepremičnin preverite aktualne cene in najemnine nepremičnin.

Objavljeno
20. november 2014 11.52
Milka Bizovičar, gospodarstvo
Milka Bizovičar, gospodarstvo

Geodetska uprava je na svoji spletni strani vzpostavila prenovljen javni vpogled v evidenco trga nepremičnin (ETN).

Tam je po novem mogoče pridobiti osnovne podatke o posameznih najemnih poslih z nepremičninami – do zdaj smo v evidenci lahko videli le nakupne posle.

Od 1. julija lani mora vsakdo, tako pravne kot fizične osebe, Gursu poročati, ali je oddal nepremičnino – stavbo ali del stavbe. Gurs je podatke pretočil v prenovljeno aplikacijo Javni vpogled v evidenco trga nepremičnin (ETN), ki je splošni javnosti na voljo od prejšnjega konca tedna. Tako lahko dostopamo do osnovnih podatkov o posameznem evidentiranem poslu. Označeni so s pikami na zemljevidu Slovenije, ki ga je mogoče dovolj približati, da lahko lokacijo določimo precej natančno – po oceni najmanj na sto metrov. Informacije o pogodbenih strankah in identifikacijski številki nepremičnine ni, so pa poleg višine najemnine in informacije o tem, ali so v ceno vključeni tudi obratovalni stroški, navedeni še mesec sklenitve in trajanje pogodbe, leto izgradnje objekta in površina nepremičnine, ki se oddaja, ter opremljenost.

Aleš Perovšek, vodja sektorja za trg nepremičnin na Gursu, ob tem opozarja, da podatkov, ki jih prejmejo, zdaj ne obdelujejo, objavljeni so takšni, kot jih sporočijo zavezanci. Kakovost podatkov tako ni preverjena, »namen aplikacije je, da uporabniki z javnim vpogledom v ETN dobijo splošni občutek o aktualnih cenah in najemninah nepremičnin na slovenskem trgu«.

V evidenci lahko pregledujemo posredovane podatke o sklenjenih poslih od januarja 2011, pri čemer lahko poljubno nastavljamo časovna obdobja, v katerih želimo pregledati sklenjene posle. Podatki so ločeno predstavljeni za stanovanja, sobe, hiše, parkirne prostore, pisarne, lokale, industrijske objekte ... Na zemljevidu Slovenije, ki prikazuje transakcije v izbranem obdobju, dobimo tudi zbirni podatek o številu transakcij glede na tip nepremičnine v posamezni regiji ali pa v regionalnih centrih.