Zdravstveni dom plačal, občina služi

ZD je za ureditev parkirišč porabil 600.000 evrov, parkirnino pobira občina.

Objavljeno
07. april 2017 22.43
Gregor Macedoni
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek
Šentjernej, Novo mesto – Ko se je razvedelo, da novomeška občina s približno 7000 evri na mesec polni svoj proračun s pobiranjem parkirnine pred zdravstvenim domom, je to v drugih petih občinah soustanoviteljicah ZD sprožilo plaz negodovanj. Gradnjo parkirišč je namreč s 600.000 evri plačal zdravstveni dom, zato bi parkirnina morala biti ali njegova ali pa bi si jo morale razdeliti ustanoviteljice ZD, menijo nekateri župani.

»Tudi mi smo ustanovitelji zdravstvenega doma in denar od parkirnine bi se moral stekati v njegov proračun, saj bi bilo to edino pošteno,« je za Delo povedal šentjernejski župan Radko Luzar. Župan občine Dolenjske Toplice Jože Muhič pa meni, da bi si parkirnino morale razdeliti vse občine soustanoviteljice. Poleg Novega mesta imajo svoje lastniške deleže v njem še občine Šentjernej, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Škocjan in Žužemberk.

Zdravstveni dom je 81 plačljivih javnih parkirišč in 35 brezplačnih parkirišč za zaposlene z lastnim denarjem uredil na zemljišču, ki ga je na ZD občina prenesla junija 2015 s pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice. Pogodba, ki sta jo podpisala župan Gregor Macedoni in takratna direktorica ZD Milena Kramar Zupan, predvideva, da se »stavbna pravica ustanavlja za čas, v katerem se bo investicija investitorju povrnila, za obdobje do junija 2025«.

»Zdaj pa je tako, da je zdravstveni dom investiral, denar pa pobere novomeška občina, kar je nedopustno,« je za Delo povedal član sveta javnega zavoda Jože Simončič. Člani sveta so vodstvu ZD naložili, naj do sredine maja z občinskim vodstvom uredi, da začnejo gospodariti s parkiriščem, drugače bodo občino tožili, je povedal član sveta Jože Papež. Prepričan je, da si občina nikakor ne bi smela privoščiti tega, kar počne že dobro leto dni, in da mora zdravstvenemu domu povrniti vseh 600.000 evrov vloženih sredstev.

Pogajanja z občino

Na parkirnino so se med prvimi ostro odzvali šentjernejski občinski svetniki, ki so sprejeli sklep, da vodstvo ZD v najkrajšem času ter v skladu s pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice prevzame parkirišče v upravljanje in s parkirnino povrne naložbo. Ali pa, da z novomeško občino sklene dogovor o vračilu vloženih sredstev v gradnjo parkirišč z obrestmi.

Župan Gregor Macedoni je napovedal, da bo občina še naprej pobirala parkirnino, hkrati pa se z vodstvom zavoda pogovarja, kako zapreti četrt milijona evrov občinskih obveznosti, ker da je bil zdravstveni dom začasni investitor, zato jim bodo denar povrnili. In takrat bo ugasnila tudi stavbna pravica, čeprav je v pogodbi določena do sredine leta 2025. Macedoni je dejal, da denar od parkirnine občina porabi za subvencioniranje mestnega potniškega prometa, da načrtujejo gradnjo parkirne hiše in v kratkem ureditev sistema »parkiraj in odpelji«. Tudi direktorica ZD Alenka Simonič je potrdila, da pogovori o rešitvi problema potekajo zelo intenzivno že dober mesec dni, saj jim je to naložil svet zavoda. Glede vpletanja nekaterih občinskih vodstev v novomeške nepremičninske zadeve Macedoni pričakuje, da to prenehajo, ker da tudi on tega ne počne v sosednjih občinah. V šentjernejski občini pa pravijo, da se Macedoni v njihov zdravstveni dom ne more vtikati, ker je šentjernejski, novomeški pa je od vseh šestih občin ustanoviteljic, zato bodo še naprej spremljali potek dogodkov.