Združenje mestnih občin zavrača ugotovitev KPK

Anonimna prijava: Komisija opozorila na nezdružljivost funkcij novomeškega župana

Objavljeno
22. januar 2020 10.00
Posodobljeno
22. januar 2020 10.00

Novomeški župan Gregor Macedoni ne namerava odstopiti s položaja predsednika Zveze mestnih občin Slovenije.
Novo mesto – »Včasih je treba ščititi zdravo kmečko pamet in se zanjo boriti,« komentira Gregor Macedoni, župan mestne občine Novo mesto, ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije, da je nezdružljivo opravljanje poklicne funkcije župana mestne občine Novo mesto s funkcijo predsednika Zveze mestnih občin Slovenije (ZMOS).

Aprila lani je Komisija za preprečevanje korupcije prejela anonimno prijavo o sumu nezdružljivosti funkcij poklicnega župana mestne občine Novo mesto. Tričlanski senat komisije je decembra lani, ko so na treh sejah obravnavali 32 zadev, preverila tudi funkcije, ki jih opravlja Gregor Macedoni, ter ugotovil, da je bila prijava upravičena. Macedoni, ugotavljajo, krši 27. člen zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ker ni samo novomeški župan, ampak tudi predsednik in zastopnik ZMOS. Komisija mu je izdala opozorilo, da v 15 dneh odpravi nezdružljivost in jo o tem obvesti.
 

»Nenavadna odločitev KPK«


V mestni občini Novo mesto ugotovitev KPK ocenjujejo »za nenavadno«, zato župan Macedoni ne namerava odstopiti s funkcije predsednika ZMOS. V mestnih občinah oziroma v njihovem združenju imajo le enega župana, ki to funkcijo opravlja neprofesionalno in ki bi po sedanji zakonodaji ustrezal določenim pogojem za vodenje ZMOS.

Zato so o problemu, na katerega je opozorila KPK, obvestili ministrstvo za javno upravo, ker bo »v kratkem treba sprejeti odločitev, ali je mogoče to nenavadno stališče urediti samo z jasnim upoštevanjem zakonodajne hierarhije – predvsem mednarodnih aktov, kot je Evropska listina lokalne samouprave – ali je potrebna sprememba zakonodaje, zakona o lokalni samoupravi in zakona o preprečevanju korupcije«.

Z ugotovitvami KPK o nezdružljivosti funkcije župana in predsednika ZMOS kot zastopnika tega združenja se je pred dnevi seznanila tudi skupščina ZMOS. Pripravili so enotno stališče, da zavračajo ugotovitve KPK. »Mogoče je res nenavadno, da ne spoštujemo odločitve KPK, a dejstvo je, da je včasih treba v tej državi ščititi tudi zdravo pamet in se zanjo boriti,« pravi Macedoni.

»Po teh stališčih KPK se lahko vprašamo, zakaj imamo v naši državi sploh volitve, če neposredno izvoljeni župani mestnih občin z delovanjem v združenju ne smemo zastopati interesov mestnih občin na državni in mednarodni ravni,« še meni.
Skupščina ZMOS je predlagala tudi spremembo njihovega statuta tako, da se ločita funkciji predsednika in zastopnika ZMOS. S tem bi predsednik še naprej predstavljal ZMOS, formalni zastopnik združenja pa bi postal vodja strokovne službe. Predlog sprememb in dopolnitev aktov ZMOS bodo pripravili v kratkem in jih obravnavali na korespondenčni seji.

Protikorupcijska komisija proti predsedniku ZMOS vodi prekrškovni postopek, hkrati pa še postopek ugotavljanja nezdružljivosti funkcije župana in člana skupščine ZMOS. KPK je uvedla tudi postopek ugotavljanja kršitev glede nezdružljivosti funkcij v Skupnosti občin Slovenije in Združenju občin Slovenije, ki pa še ni končan. Ugotavljajo tudi nezdružljivosti županske funkcije v organih upravljanja v javnih zavodih in skladih, javnih podjetjih, gospodarskih družbah in nekaterih drugih pravnih subjektih.