Zelena luč za rušenje Rakuschevega mlina

Celje mora plačati 1,7 milijona evrov za izgubo dediščine.

Objavljeno
20. november 2014 12.39
Rakuschev mlin
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Ljubljana − Zaradi nevarnosti za ljudi in čeprav vseh strokovnih mnenj ni uspelo pridobiti, je ministrstvo za kulturo (MK) včeraj Mestni občini Celje (MOC) šest tednov po požaru zaščitenega Rakuschevega mlina odobrilo odstranitev oziroma rušenje objekta industrijske kulturne dediščine.

Kot je znano, je MOC zaprosila ministrstvo za odstranitev Rakuschevega mlina, ki ga je pred tem vrsto let neuspešno prodajala, potem ko je bil močno poškodovan v požaru le dan po lokalnih volitvah.

Ministrstvo je zdaj odločitev sprejelo na podlagi mnenj strokovnjakov in izvedencev s področja gradbene stroke, ki ocenjujejo, da je objekt nevaren in da obstaja velika verjetnost njegove hipne porušitve. Gre za mnenje sodnega izvedenca Ivana Ramšaka, ki ga je naročila MOC in za mnenje Nane Krauberger z Gradbenega inštituta ZRMK. Predvsem pa je bilo za takšno odločitev ključna odločba gradbenega inšpektorja, ki je 12. novembra občini prepovedal uporabo objekta in odredil njegovo porušitev v roku dveh mesecev.

»Ministrstvo žal zaradi urgentnih ukrepov gradbenega inšpektorja in kratkega roka za njihovo izvršitev vseh mnenj pristojnih inštitucij in strokovnjakov do izdaje odločbe ni uspelo pridobiti. Po mnenju celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine in mnenju zavoda za gradbeništvo bi bilo treba pred dokončno potrditvijo dotrajanosti spomenika in sprejetjem končne odločitve o njegovi usodi opraviti dodatne analize materiala v zgornjih etažah spomenika, kjer je bila intenzivnost požara največja,« so sporočili z ministrstva.

Toda teh podatkov ministrstvo ni prejelo. Mestna občina Celje namreč vloge, kljub zahtevi ministrstva, s tem ni dopolnila. Vstop v zgornje etaže kulturnega spomenika je bil vsem strokovnjakom in celo kriminalistom že prej in zaradi varnosti onemogočen, posebej pa po odločbi gradbenega inšpektorja, ki je prepovedal tudi zadrževanje v okolici bliže od 22,5 metra.

»Ministrstvo v postopku tako ni moglo pridobiti mnenja neodvisnega sodnega izvedenca za gradbeno stroko,« so danes dopoldne sporočili z ministrstva, kjer obžalujejo rušenje mogočnega kulturnega spomenika, nekdanjega mestnega mlina v Celju.

Strokovni in civilni javnosti, zlasti celjski, se ministrstvo sicer zahvaljuje, da so s pobudami, peticijami in strokovnimi srečanji pokazali velik interes in skrb za skupno dediščino ter na ta način poskušali spodbuditi MOC k njegovi celoviti prenovi in oživitvi. Omenjeni del celjske javnosti in slovenske stroke se z zahvalo seveda ne bo potolažil. Morda prav zadovoljni ne bodo niti na MOC. Ministrstvo je namreč občini pred rušenjem mlina vendarle naložilo še nekaj dela in odredilo tudi znaten strošek.

Ministrstvo je namreč občini izdalo kulturnovarstveno soglasje za odstranitev in raziskavo kulturnega spomenika Rakuschev mlin v Celju, vendar pod nekaj pogoji. MOC mora prej poskrbeti za izdelavo digitalnih arhitekturnih izmer objekta v 3D-tehniki. Obenem je ministrstvo Mestni občini Celje z izravnalnim ukrepom naložilo plačilo 1,7 milijona evrov zaradi škode, ki je nastala z izgubo Rakuschevega mlina. Gre namreč za enega kvalitetnejših objektov izginjajoče industrijske arhitekture 20. stoletja v Sloveniji in obenem za enega zadnjih ohranjenih industrijskih objektov v Celju. Z njegovo rušitvijo bosta mesto Celje in Slovenija izgubila pomemben 111 let star objekt nepremične kulturne dediščine, z rušenjem pa bo storjena nepopravljiva škoda. Zato so na ministrstvu ocenili, da je izrek denarne kazni občini, imenovan izravnalni ukrep, v tem primeru nujno potreben.