Žerjav s šole odšel nezakonito

Kot ravnatelj zavajal pri odpovednem roku, je v izrednem nadzoru ugotovil nadzorni odbor občine Kranjska Gora.

Objavljeno
01. junij 2016 23.24
Blaž Račič
Blaž Račič
Kranjska Gora – Svet zavoda osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora je ob razrešitvi Jureta Žerjava z mesta ravnatelja kršil delovno zakonodajo in občinski odlok o ustanovitvi javnega zavoda, je pokazal izredni nadzor občinskega nadzornega odbora (NO).

NO je z ugotovitvami seznanil župana Janeza Hrovata in ta je napovedal, da se bodo svetniki s poročilom predvidoma seznanili na junijski seji. Čeprav nadzorniki predlagajo zamenjavo celotnega sveta zavoda in ugotavljanje Žerjavove odškodninske odgovornosti, Hrovat pravi, da poročilo nima posebne teže, temveč le moralno noto.

Nekdanji župan Jure Žerjav pravi, da poročila ni videl in ga zato ne more komentirati, po njegovem pa po zakonu o lokalni samoupravi in statutu občine NO sploh nima pristojnosti za takšen nadzor, saj lahko nadzira samo razpolaganje s premoženjem občine, namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Zato je prepričan, da je NO presegel svoje pristojnosti. Predsednik NO Robert Plavčak je Žerjavove navedbe zavrnil in povedal, da je bil nadzor vključen v letni načrt dela NO, kar da je ustrezna pravna podlaga.

Jure Žerjav je ravnatelj postal marca lani, 27. novembra pa je v tajništvu šole oddal vlogo za razrešitev z mesta ravnatelja s 30. novembrom, ker je 1. decembra prevzel vodenje Nordijskega centra Planica v okviru zavoda Planica. Svet zavoda se je ekspresno sestal na seji 30. novembra in razrešil Žerjava, šele dva dni kasneje pa je za vršilko dolžnosti ravnateljice imenoval Marušo Bergel. Šola je bila tako dva dni brez vodstva.

Nadzorniki so v poročilu opozorili, da svet zavoda ni deloval v korist ustanovitelja zavoda, Žerjav pa nezakonito, ker je svet zavoda zavedel, da odpovednega roka nima, čeprav je imel v pogodbi o zaposlitvi določen 15-dnevni rok, in ker je bil v času podajanja odpovedi odgovoren za zakonitost dela zavoda.

Kot izhaja iz poročila NO, je predsednica sveta zavoda Vesna Vozel povedala, da jih je predčasna odpoved pogodbe ravnatelja presenetila in razočarala. Z ravnateljevim odhodom in odpovednim rokom se niso ukvarjali, saj so hoteli čim prej imenovati vršilca dolžnosti. Po besedah Vozlove se svetu zavoda ni zdelo, da bi naredili kaj narobe. V odzivu na osnutek poročila je navedla, da se z ugotovitvami ne strinja in meni, da so zapisane tako, da ustvarjajo vtis o množici nepravilnosti, čeprav gre po mnenju sveta zavoda za samo eno.