Župan Mohor Bogataj se izogiba pojasnilu o plinu

Priporočilo računskega sodišča, naj občina Kranj pred objavo razpisa dobi v last plinsko omrežje, je neizvedljivo.

Objavljeno
21. marec 2013 17.14
hanc Janez Frelih
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Župan Mohor Bogataj pravi, da se ne spomni pogodbe iz leta 2003, ko je Mestna občina Kranj (MOK) prodala 9-odstotni delež pri plinskem omrežju podjetju Domplan.

Na seji mestnega sveta v sredo zvečer je ob »plinski« problematiki odkorakal iz dvorane z izgovorom, da bodo odgovarjali njegovi sodelavci.

Poročali smo že o zagati, v kateri se je zaradi neustrezno rešene plinske problematike znašla MOK.

Leta 2002 je mestni svet sprejel odlok o gospodarskih javnih službah, kjer je določil, da je oskrba s plinom gospodarska javna služba, ki se bo opravljala preko koncesije.

In pred letom 2002 je bil med partnerji (tistimi, ki so vlagali v omrežje) sprejet dogovor, da se bo ustanovila gospodarska družba, ki bo opravljala to dejavnost.

»Takrat bi občna zato, ker se je odločila, da se bo izvajala preko koncesije, morala sprejeti odlok o izvajanju dejavnosti (koncesijski akt) in potem bi bila na svetu tudi sprejeta koncesijska pogodba. Toda namesto tega ga je župan Bogataj samovoljno prodal in še več, za nedoločen čas je Domplanu dal 'bianco' pooblastilo za gradnjo omrežja – dobil je temeljno stvar, ki jo sicer daje koncesijska pogodba, z neko navadno pogodbo,« trdi bivši direktor občinske uprave Aleš Sladojević.

O pogodbi ne Bogataj ne bivši direktor Domplana Janez Frelih, ki je zdaj podžupan, ne želita govoriti, Frelih pa se je kot solastnik podjetja Domplan izzvzel iz vseh postopkov.

Na seji mestnega sveta je svetnik Igor Velov podvomil, ali računsko sodišče (RS) res zahteva od občine objavo razpisa za koncesionarja do 30. junija, kajti v porevizijskem poročilu je RS navedlo, da če bo razpis objavljen, mora plinsko omrežje predhodno dobiti v razpolaganje. To priporočilo pa je, kot ugotavljajo v MOK, neizvedljivo.

Kljub pomislekom so svetniki sprejeli osnutek spremenjenega »plinskega« odloka (črtan je 57. člen, ki je vseboval prehodne določbe za določanje podlag in postopkov podelitve prve koncesije).

Vendar niti to črtanje ne bo rešilo vprašanja lastnine na omrežju, zato bo MOK iskala nasvet pri pristojnih državnih organih.