Prof. dr. Dragan Mihailović dobil subvencijo ERC

S tem je postal prvi raziskovalec iz Slovenije, ki je dobil subvencijo Evropskega raziskovalnega sveta za priznane raziskovalce.

Objavljeno
17. oktober 2012 17.19
vvo_Mihajlovic
G. P., Znanost
G. P., Znanost

Prof. dr. Dragan Mihailović, vodja Odseka za kompleksne snovi Instituta Jožef Stefan, je prvi prejemnik subvencije Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za priznane raziskovalce  (ERC Advanced Grant) iz Slovenije. Subvencijo je dobil za projekt Koherentni trajektoriji skozi fazne prehode z zlomom simetrije (Coherent trajectories through symmetry breaking transitions). Tovrstne subvencije so v višini do 2,5 milijona evrov; točen znesek dr. Mihailovićeve bo določen v pogodbi o subvencioniranju, ki pa še ni podpisana.

ERC subvencije za priznane raziskovalce so namenjene spodbujanju izjemnih, že uveljavljenih, raziskovalcev in raziskovalk katerekoli narodnosti ali starosti, da nadaljujejo s prelomnimi raziskavami z visoko stopnjo tveganja, ki odpirajo nove smeri na njihovih raziskovalnih področjih oziroma novih raziskovalnih področjih.

Prof. dr. Mihailoviću je ob tej priložnosti čestital tudi minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport dr. Žiga Turk: »Gre za veliko priznanje vam kot raziskovalcu in slovenski znanosti nasploh,« je med drugim zapisal minister in dodal: »Evropski raziskovalni svet (ERC) je razmeroma mlada evropska institucija, vendar si je s svojim načinom financiranja pionirskih raziskav v Evropi že pridobila ugled med državami članicami EU in širše v svetu. Zaradi svojega ugleda pri spodbujanju znanstvene odličnosti na vseh področjih raziskovanja in zaradi odprtosti za vse prijavitelje v svetu, ki bi želeli nadaljevati svojo znanstveno pot v Evropi, je konkurenca na razpisih ERC vedno zelo ostra. Prijavljajo se tudi tako ugledni posamezniki kot so Nobelovi nagrajenci v zadnjih letih pa se je že dogodilo, da je posamezno področno Nobelovo nagrado prejel znanstvenik, ki izvaja ERC projekt.«

Prof. dr. Dragan Mihailović je diplomiral leta 1979 in doktoriral leta 1983 na Univerzi v Oxfordu. Od leta 1983 je pretežno delal na Institutu Jožef Stefan, kjer je zdaj vodja Odseka za kompleksne snovi in od leta 2004 vodi Center odličnosti za nanoznanosti in nanotehnologije. Ukvarja se z nanotehnologijo in uporabo nanomaterialov, posebej anorganskih molekularnih nanožic, ter z raziskavami elektronskega urejanja v kompleksnih snoveh na femtosekundni časovni skali. V Sloveniji je vpeljal nova področja femtosekundne spektroskopije, eksperimetnalne raziskave fulerenov in visokotemperaturnih superprevodnikov in pred kratkim nanoelektroniko in molekularno elektroniko. Leta 1988 je prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča ter leta 2002 Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke.