Za kakovost in varnost živil

Uspeh IJS: Naš osrednji znanstvenoraziskovalni inštitut pridobil dva milijona vreden evropski projekt ISO Food.

Objavljeno
10. december 2013 09.39
vidic IJS
Ra.K., Znanost
Ra.K., Znanost
Ljubljana – Odsek za znanosti v okolju je s še nekaterimi odseki Instituta Jožef Stefan (IJS) v okviru pilotnega razpisa Evropskega raziskovalnega prostora ERA Chair pridobil vseevropski projekt ISO Food. Ta petletni projekt je vreden dva milijona evrov.

Vsota bo namenjena zlasti okrepitvi raziskovalne vloge inštituta na področju prehrane pa tudi prenosu znanja v okviru mednarodnega doktorskega in podoktorskega usposabljanja v sodelovanju z mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana.

V projektu ERA Katedra: Kakovost, varnost in sledljivost živil z uporabo izotopskih tehnik bodo raziskovalci IJS združili strokovno usposobljenost laboratorijev za masno spektrometrijo, radiokemijo, mikroskopijo in nanotehnologijo ter sodobne metode obdelave podatkov. Projekt usklajuje prof. dr. Milena Horvat.

Z njim bodo na IJS lahko razvili metodologije za preverjanje izvora krme, živil in virov kontaminacije ter porekla prehranskih izdelkov. Projekt ima tudi praktično vrednost – omogočil bo nadgradnjo obstoječih baz podatkov, tako v Sloveniji kot širše. Izboljšava kmetijskih praks in industrijske predelave hrane naj bi omogočila večjo varnost prehranskih izdelkov za potrošnike, sam program pa izmenjavo strokovnjakov in študentov z vodilnimi evropskimi raziskovalnimi institucijami.

Katedra oziroma znanstveno­izobraževalni center naj bi postal samostojna entiteta znotraj IJS z dolgoročno mednarodno vlogo. Deloval bo namreč tudi po koncu evropskega financiranja, saj bo dotlej strokovno usposobil kadre in okrepil infrastrukturo. Že prihodnje leto bo center zaposlil več mladih doktorandov in podoktorskih sodelavcev, ki se bodo usposabljali na področjih, pomembnih zlasti za industrijo. Ra. K.