Kaj naredi portal vrhunski?

Danes se nihče v korporativnem svetu več ne sprašuje: »Intranet: da ali ne«.

Objavljeno
26. februar 2016 15.40

Vprašanje je le »Ali je že čas za prenovo?« in takoj za tem »Koliko virov smo v to pripravljeni vložiti?«. Kajti dejstvo je, da so spremembe v IT stalnica. V kombinaciji z željo po izboljšavah delovanja in boljši konkurenčnosti nas spremembe silijo v nenehne prenove. Od globine proračuna je na koncu odvisen tudi rezultat: od povprečnega do vrhunskega.

 

Pokrivanje osnovnih potreb

Čeprav vsako podjetje zase meni, da je nekaj posebnega, se v praksi izkaže, da to ni čisto tako. Še posebej ko gre za intranetni portal. Večina potreb po internem komuniciranju in sodelovanju na skupnih vsebinah je presenetljivo podobnih tudi med zelo različnimi panogami ter v povprečju po naših izkušnjah znaša približno 80 odstotkov.


To posebnost smo zaznali tudi v Agitu in zato za podjetja pripravili osnovni intranetni paket, namenjen predvsem manjšim in srednjim podjetjem. Z njim po najmanjši mogoči ceni pokrijemo maksimalni nabor strankinih osnovnih potreb po internem sodelovanju. Gre za nabor priljubljeni gradnikov, ki so optimizirani na podlagi naših izkušenj iz prakse. V nadaljevanju naročnika usposobimo, da kar najbolj izkoristi možnosti izbrane platforme, ki je običajno v oblaku. V končni fazi projekta poskrbimo tudi za selitev podatkov podjetja iz njihovih obstoječih sistemov. Ob tem pomagamo informacije strukturirati tako, da jih je veliko lažje najti in souporabiti.


Številna podjetja, predvsem srednje velika, so se pozitivno odzvala na tak pristop. Seveda se je ob tem treba vprašati, ali je tak paket primeren tudi za velika podjetja. Kako je s tistimi preostalimi 20 odstotki nepokritih potreb oziroma poslovnih posebnosti? Te je težko spraviti v kalup, saj so specifične za posamezno organizacijo. Kot take seveda predstavljajo dodaten vložek, medtem ko je višina investicije povsem v domeni organizacije.

 

Ključ je v podrobnostih

Če želimo narediti vrhunski intranet, ki bo navdušil uporabnike in posegal tudi po nagradah, si moramo skupaj z naročnikom vzeti nekoliko več časa za podrobnosti. To lahko naredimo na skupnih delavnicah z različnimi skupinami deležnikov, kjer analiziramo procese, primere uporabe itn.


Med glavnimi cilji mora biti maksimiranje uporabnosti (angl. user experience). Namreč šele ko bodo uporabniki prepoznali uporabno vrednost portala v kontekstu svojih dnevnih delovnih potreb, ga bodo vzeli za svojega.

 

Zato poskrbimo, da bodo:

- slišani z všečkanjem, objavljanjem, komentiranjem, sledenjem in deljenjem vsebin
- vidni, ko se pri projektih pojavi potreba po njihovih kompetencah
- obveščeni o stvareh, ki so za njih najpomembnejše, skozi sistem novic in obvestil, personalizacijo, izpostavljene vsebine ...
- opremljeni s primernimi orodji, delovnimi tokovi, predlogami dokumentov in samopomočjo za uspešno in učinkovito delo

 

Če želimo narediti vrhunski intranet, ki bo navdušil uporabnike in posegal tudi po nagradah, si moramo torej skupaj z naročnikom vzeti nekoliko več časa za podrobnosti. To lahko naredimo na skupnih delavnicah z različnimi skupinami deležnikov, kjer analiziramo procese, primere uporabe itn.

 

Posebno pozornost je treba posvetiti videzu portala, saj ključno pripomore k prijetni rabi in celotnemu vtisu. Pri prototipiranju gre za iterativen proces, ki optimizira čitljivost, skladnost barv, razmerij, pisav in vseh drugih elementov v različnih zaslonskih postavitvah (angl. responsive design).

 

 Za konec


Odlični intranet se podjetju vedno obrestuje, četudi je zanj potreben večji vložek. Ta ni mišljen samo finančno, ampak tudi v obliki večje predanosti ekipe naročnika. Enak vzorec uspeha lahko posplošimo tudi na internet, ekstranet ali morebitni B2B-portal. Z raznimi metrikami, vgrajenimi v sistem, je to mogoče tudi potrditi ter uporabiti kot izhodišče za poslovno analitiko in nadaljnje izboljšave.

Več informacij: www.agito.si.Podjetje Agito 18. 3. 2016 v Kristalni palači pripravlja dogodek Sodelovanje – ključ do poslovnega uspeha. Gostujoči predavatelji iz podjetij Microsoft, Slovenska turistična organizacija in GEN-I bodo predstavili, kako lahko podjetja s portalnimi rešitvami pozitivno vplivajo na učinkovitost, kakovost in zadovoljstvo vseh vpletenih. Več informacij in prijava na spletni strani www.agito.si.