Pošta Slovenije sodobna tudi z informacijsko podporo internim izobraževanjem

Svet, v katerem ustvarjamo, se spreminja. Vedno hitreje. Spreminja se tudi Pošta Slovenije - v nekoliko drugačno družbo, kot smo je bili vajeni doslej - v sodobno in elektronsko.    

Objavljeno
06. maj 2016 12.56

Pošta Slovenije predstavlja zanesljivo vez za pretok informacij in blaga, hkrati pa sledi dolgoročni poslovni strategiji in strateškemu razvojnemu programu ter izpolnjuje cilje, ki jo vodijo v trdno in stabilno prihodnost.

Pošta Slovenije zaposluje 5.817 ljudi in jih postavlja v središče svojega delovanja. Vsi zaposleni s strokovnim znanjem, prizadevnostjo in sposobnostjo tržijo storitve ter skrbijo za zadovoljstvo strank. Kadrovske procese so v Pošti Slovenije že pred leti začeli modernizirati tudi z uvedbo informacijske podpore.

 

Modernizacija kadrovskih procesov v Pošti Slovenije

V Pošti Slovenije so leta 2012 začeli modernizacijo poslovnega procesa ravnanja z zaposlenimi. Odločili so se za nadgradnjo obstoječe informacijske tehnologije z uvedbo rešitve Agito eHRM. Ta kadrovski funkciji v Pošti Slovenije omogoča informacijsko podporo pri izvajanju letnih razvojnih pogovorov, ocenjevanju kompetenc zaposlenih, ciljnem vodenju, nagrajevanju in celostnem procesu izobraževanja zaposlenih.

Z Agito eHRM so v Pošti Slovenije pridobili celostno platformo za učinkovitejše poslovno upravljanje in podporo pri pomembnih poslovnih odločitvah. Z informacijsko podporo kadrovskim procesom pa so pospešili administrativne naloge in podprli napredne procese ravnanja z ljudmi pri delu.

 

Podpora izobraževanju v Pošti Slovenije

V Pošti Slovenije veliko skrb namenijo izobraževanju svojih zaposlenih. Procesi, povezani z izobraževanjem, so centralizirani in jih upravlja Oddelek za izobraževanje in razvoj zaposlenih, ki v organizaciji deluje pod okriljem Področja kadrovskih in pravnih zadev.

V sistem internega usposabljanja, ki ga sistematično načrtujejo in izvajajo, so vključeni vsi zaposleni. V okviru internih poklicnih kvalifikacij zaposlene tako usposabljajo interni mentorji, inštruktorji in predavatelji. Z zagotavljanjem predavateljev iz svojih vrst so znižali stroške zunanjih predavateljev ter hkrati zagotovili prenašanje specifičnega znanja, ki obstaja zgolj znotraj njihove organizacije. Prav tako v Pošti Slovenije z izobraževanji, ki jih izvajajo interni predavatelji, gradijo svojo kulturo, vrednote in pripadnost organizaciji. Poleg internih pa zaposlene izobražujejo tudi gostujoči predavatelji, ki se prilagodijo njihovim specifičnim potrebam in zahtevam. Zaposleni se prav tako udeležujejo zunanjih izobraževanj - tako v Sloveniji kot v tujini.

V Pošti Slovenije letno zabeležijo več kot 7000 udeležb zaposlenih na internih izobraževanjih in izvedejo več kot 70.000 izobraževalnih ur. Vsa izobraževanja po zaključku analizirajo - tako kakovost posameznega predavanja kot tudi uspešnost vseh izobraževanj. Rešitev jim omogoča tudi stroškovno spremljanje izobraževanj, kar je pri tako številnih zaposlenih še kako pomembno. 

 

Podjetje Agito 24. maja 2016 v Kristalni palači pripravlja dogodek Kadrovska vloga v digitalnem svetu. Predstavili bodo, kaj kadrovski funkciji prinaša prihodnost in kako gre lahko v korak z neizogibnimi spremembami. Strokovnjakinja na področju strateškega HR-menedžmenta Teja Breznik Alfirev bo predstavila posebnosti organizacij prihodnosti, svoje izkušnje pri uvajanju naprednih kadrovskih pristopov pa bosta predstavili predstavnici iz Pošte Slovenije in Si.mobila.

Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani www.ehrm.net.