Vsak je svoje sreče kopač

Franci Demšar toži ljubljanski klinični center. Namesto njega so za direktorja izbrali Andraža Kopača.
Objavljeno
11. november 2017 17.58
Brigite Ferlič Žgajnar
Brigite Ferlič Žgajnar

Demšar, nekdanji obrambni minister in direktor javne agencije za raziskovalno dejavnost, se je dvakrat poskusil zavihteti na direktorski stolček v ljubljanskem kliničnem centru, a mu je obakrat spodletelo. Zdaj pravico išče na sodišču. Prepričan je, da bi moral klinični center voditi on, ne Andraž Kopač.

Demšar bo v tožbi na delovnem in socialnem sodišču poskušal dokazati, da sedanji direktor UKC Ljubljana ob razpisu ni izpolnjeval večine razpisnih pogojev, zaradi česar bi morala biti vloga izbranega kandidata izločena še pred odločanjem na svetu zavoda. Po izbiri Demšarju tudi ni bil omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo, kot predpisuje zakonodaja.

Franci Demšar

Pred prvo obravnavo na sodišču nam, da ne bi škodil postopku, več informacij ni dal. Zaupal nam je le, da je imel kot nekdanji direktor javne agencije za raziskovalno dejavnost z razpisi veliko izkušenj in da je vedno pazil na vsako vejico, medtem ko je pri razpisu za generalnega direktorja kliničnega centra spoznal drugačno, precej manj pregledno prakso. Ker se z njo ni mogel sprijazniti, je sklenil vložiti tožbo. Zakaj tega ni storil že, ko so ga na razpisu za to funkcijo zavrnili prvič in za vodilnega izbrali Andreja Baričiča (kasneje ni dobil podpore vlade)? Kot pravi, je po drugi izkušnji dokončno spoznal, da je postopkom izbire, ki spominjajo na farso, treba narediti konec.


Demšar pa ni edini na razpisu neuspeli kandidat, ki se je pritožil. Zahtevo za varstvo zakonitosti je vložil Zvonko Hočevar, Maja Potokar pa je na komisijo za preprečevanje korupcije podala prijavo v zvezi s postopkom izbire. Medtem ko Hočevar sodni odgovor še čaka, so na KPK pojasnili, da so zaradi suma kršitve delovnopravne zakonodaje zadevo odstopili v obravnavo inšpekcijskemu organu: »Postopek pred komisijo je do prejema ugotovitev pristojnega organa začasno prekinjen.«

Inšpektorat za delo je opravil nadzor v kliničnem centru. Pri postopku izbire kandidata za položaj generalnega direktorja ni ugotovil nepravilnosti, na podlagi katerih bi izdal ukrep delodajalcu. KPK s temi ugotovitvami še ni bila seznanjena, čeprav je ob odstopu primera izrecno zaprosila za povratno informacijo, ko bo ta končan. Ali bo komisija postopek ustavila ali ga nadaljevala, zato še ni znano.

Sporno dokazilo

In katerih razpisnih pogojev naj Kopač ne bi izpolnjeval? V razpisu je bilo navedeno, da se za direktorja lahko imenuje kandidat, ki ima primerno izobrazbo, znanje tujega jezika, najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, ki predloži program dela in razvoja UKC Ljubljana in ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja. »Rok za prijavo z izkazanimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev je 15 dni po objavi,« je pisalo v razpisu.

Kopač dokazila o nekaznovanosti ni priložil, o tem je podal zgolj lastno izjavo. Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij pri pravosodnem ministrstvu je zanj tako šele 7. aprila 2016 izdal potrdilo o nekaznovanosti, ker pa to še vedno ni bilo ustrezno – nanašalo se je namreč na kazniva dejanja, ki jih določa zakon o gospodarskih družbah – so še eno potrdilo, tokrat ustrezno zahtevam razpisa, izdali 12. aprila.

»Iz kadrovske dokumentacije izhaja, da ima mag. Andraž Kopač priložena vsa potrebna dokazila glede izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta generalnega direktorja UKC Ljubljana,« so pretekli teden povedali v UKC.

Lahko se strinjamo, da dokazila ima, toda eno od njih je dobil šele po tem, ko ga je vlada že potrdila za generalnega direktorja, medtem ko so ga nekateri drugi kandidati priložili tako, kot je bilo zahtevano – ob prijavi na razpis. Pri tem je treba poudariti, da so si Kopača glavni odločevalci tako močno želeli za vodilnega, da ga je kadrovska služba kliničnega centra kar trikrat pozvala, naj dopolni svojo vlogo s potrdilom, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja.

Razpršena odgovornost

Kakorkoli, svetu zavoda so se kandidati za direktorja predstavili 7. aprila lani: sedem svetnikov je podprlo Kopača, trije pa so svoj glas namenili Demšarju. Prvega so zato vladi še isti dan predlagali v imenovanje. To, da mu dokazilo, zahtevano v razpisnih pogojih, manjka, se očitno nikomur ni zdelo problematično. Bo pa problematično postalo, če se v sodnem postopku izkaže, da je Demšar izpolnjeval vse razpisne pogoje, izbran pa je bil kandidat, ki jih ni. Tedaj se bo treba vprašati o odgovornosti sveta zavoda (predsedoval mu je Tomaž Glažar) in posledično vlade. Toda krivce bo težko najti, saj je glasovanje članov sveta o generalnem direktorju tajno.

Sodne in odvetniške stroške, ki že zdaj, ko se je sodni postopek komaj začel, dosegajo skoraj osem tisočakov, bodo naprtili davkoplačevalcem. UKC je za ta primer najel zunanjo pravno pomoč – zastopa ga odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji.

V drugih podobnih primerih največjo bolnišnico zastopajo njihovi pravniki. Na vprašanje, zakaj so za primer Demšarja najeli zunanjo pomoč, nam niso odgovorili, najverjetnejša razlaga pa je, da bo primer nekoliko trši oreh.

Diskriminacija

Tožbo zoper UKC pa je na delovnem in socialnem sodišču že izgubil Janez Pavlin, župan občine Dobrepolje. Novembra 2015 je zahteval, da se razveljavi postopek oziroma odločitev UKC za razpisano delovno mesto generalnega direktorja, ki ga je nato zasedel Andrej Baričič. V obvestilu o tem, da Pavlin ni bil izbran, niso bili navedeni razlogi za njegovo zavrnitev, prav tako ne podatek, zakaj ni bil vabljen na razgovor, zato meni, da je v postopku prišlo do diskriminacije.

Sodišče je njegov tožbeni zahtevek, v katerem je zahteval tudi odškodnino, letos zavrnilo. Pritožil se je že na višje sodišče in vplačal 252 evrov sodne takse. »V tem primeru grem do konca, tudi do Bruslja, da bo mogoče v Sloveniji vsaj v prihodnosti pravičnost in bomo vsi državljani enaki, ne pa da se počutim kot tretjerazredni državljan,« je pojasnil Pavlin, ki razmišlja tudi o vložitvi kazenske ovadbe zaradi malomarnega delovanja celotnega sistema. Prvo sodno obravnavo je imel določeno za letošnji januar, a je bila na zahtevo UKC prestavljena na marec. V dobrem letu jim namreč v UKC ni uspelo sestaviti pripravljalne vloge.

Dobrepoljski župan je prepričan, da izpolnjuje vse pogoje za vodenje ljubljanskega bolnišničnega »sršenjega gnezda«, iz katerega bi po njegovem, če bi znali delati složno, lahko ustvarili briljant. Tako kot Demšar se je tudi on še drugič prijavil na razpis za direktorja. Tokrat so ga sicer povabili na razgovor, izbrali pa ga niso. Danes mu je žal, da ni šel pogledat razpisne dokumentacije, da bi videl, kakšna dokazila so prilagali njegovi protikandidati.

Bosta pa tako Demšar kot Pavlin lahko kmalu ponovila vajo s prijavo. Kajti kakor zdaj kaže, utegne biti kmalu objavljen nov razpis za vodenje kliničnega centra. Kopaču podpora, ki jo je užival ob imenovanju, kopni. Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc bo namreč od sveta zavoda UKC zahtevala, da na nujni seji odloča o odgovornosti vodstva za razmere na otroški kardiologiji.