Trajnostna strategija je celovita poslovna strategija

Akademijo trajnostne poslovne strateške transformacije je doslej uspešno zaključilo 35 podjetij.
Fotografija: V Spiritu izpostavljajo kot pomembno, da podjetja in njihove trajnostne produkte predstavimo kot pomemben dosežek slovenskega gospodarstva na področju trajnosti tako doma kot v tujini. FOTO: Uroš Hočevar/Delo
Odpri galerijo
V Spiritu izpostavljajo kot pomembno, da podjetja in njihove trajnostne produkte predstavimo kot pomemben dosežek slovenskega gospodarstva na področju trajnosti tako doma kot v tujini. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Akademijo trajnostne poslovne strateške transformacije (TPST), torej prvega od dveh ločenih razpisnih sklopov, ki traja pet mesecev in je ob siceršnjih polnih aktivnostih podjetja zelo intenzivna obremenitev, je doslej uspešno zaključilo 35 podjetij. Zadnjih 13 podjetij v proces Akademije šele vstopa, predzadnjih 12 podjetij pa bo Akademijo TPST zaključilo avgusta z izdelavo novih trajnostnih poslovnih strategij, ki bodo predvidele štiri- do petletni načrt dela in postavitev nabora za razvoj novih produktov in storitev z integracijo trajnostnih vidikov poslovanja in postavitev kazalnikov uspešnosti (KPI) na področju trajnosti in poslovne uspešnosti.

V drugi sklop, ki predvideva načrt in izvedbo pilotnega projekta, izbranega med zastavljenimi strateškimi projekti v okviru izdelane trajnostne strategije poslovanja podjetja, je trenutno vključenih 22 podjetij. »Prvih 13 je že pridobilo sredstva za ta sklop in uspešno zaključilo pilotno izvedbo. To pa pomeni šele začetek nove poti, spremljali jih bomo še tri leta po zaključku izvedbenega projekta.«

image_alt
S hitrim zaznavanjem sprememb do pravočasnega ukrepanja


Kot še pravijo v javni agenciji Spirit, si skupine posameznih ciklov podjetij sledijo v programskem vrstnem redu, zato je trenutno zelo pestro: 11 podjetij drugega cikla bo do konca poletja zaključilo izvedbene projekte; 11 podjetij je junija začelo z izvedbo odobrenih projektov, ki jih bodo zaključili do konca leta. Septembra pa pričakujejo novih 12 vlog za sofinanciranje izvedbenih projektov za predzadnji cikel podjetij, podjetja zadnjega cikla pa bodo po načrtu s projekti zaključili do izteka programa, torej do oktobra 2022.
 

Kmalu zaključenih 35 projektov


V Spiritu pravijo, da bo v začetku prihodnjega leta zaključenih že 35 projektov. »Pomembno je, da ta podjetja in njihove trajnostne produkte predstavimo kot pomemben dosežek slovenskega gospodarstva na področju trajnosti tako doma kot v tujini. Njihovi dosežki, videni in slišani čim širše, bodo lahko spodbuda ostali poslovni javnosti, da se loti trajnostne transformacije poslovanja na strateško vodeni način.«

Pot do trajne poslovne uspešnosti, ki temelji na trajnostnih vrednotah, pomeni, da podjetje poslovno strategijo in poslovne modele transformira v celoti v trajnostno smer. »Trajnostna strategija ni ločena strategija, kot na primer strategija razvoja kadrov ali informatike, temveč je to celovita poslovna strategija, ki jo podjetje zastavi na novo. Skladno s tem so postavljeni tudi vsi kazalniki uspešnosti. Podjetje si postavi ločene kazalnike uspešnosti na posameznem trajnostnem področju, ki pa vedno vključujejo okoljski, družbeni in ekonomski vidik pa seveda finančni vidik.«

Vsako podjetje ima svoje posebnosti in si nastavi svoje kazalnike glede na svoj proizvod oziroma storitev in glede na obliko podjetja. Jasno in namensko postavljeni kazalniki, ki podajajo realna dejstva, so lahko pobuda za ukrepanje, izboljšanje, spreminjanje in sprejemanje odgovornosti, pa tudi vseh posledic. Izboljšanje trajnostne in finančne uspešnost hkrati pa je težko verjetno na kratek rok. Učinki, ki so posledica trajnostnega delovanja, se ne pokažejo takoj, zato je pomembno za podjetja, da to razumejo in ustrezno naravnajo svoja pričakovanja. Izjemnega pomena je tudi prilagoditev načina izvedbe procesa transformacije glede na lastnosti podjetja, kot so dejavnost, velikost, lastniška struktura ... Pri vseh pa je pomembno vključevanje čim širše skupine zaposlenih v vse korake procesov. »Zaupanje in zavezništvo vseh zaposlenih za uresničevanje strateških trajnostnih usmeritev sta bistveni in se lahko razvijata samo skozi proces.«

Preberite še:

Komentarji: