Evropska sredstva za ureditev kolesarskega in peš nadhoda v Mariboru

Namen projekta je zagotovitev celovite kolesarske mreže v Mariboru in pogojev za dnevne migracije kolesarjev znotraj mesta Maribor.

Objavljeno
12. februar 2020 10.11
Posodobljeno
12. februar 2020 10.54
Cilj projekta je zgraditev manjkajočega segmenta bodoče kolesarske povezave, ki zaključuje načrtovano ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto. Foto: Arhiv Wikipedia
M.C.
M.C.
Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto v Mariboru. Vrednost projekta znaša dobrih 370.000 evrov, od tega bo kohezijski sklad prek mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) prispeval 206.000 evrov.Namen projekta je zagotovitev celovite kolesarske mreže v Mariboru in pogojev za dnevne migracije kolesarjev znotraj mesta Maribor. S tem se bo bistveno izboljšala kolesarska povezava v tem delu mesta in širšem okolju ter na prometno varen način skrajšala pot v smeri sever–jug. Cilj projekta je zgraditev manjkajočega segmenta bodoče kolesarske povezave, ki zaključuje načrtovano ureditev kolesarskega in peš nadhoda čez Titovo cesto, vključno z navezavo na obstoječo infrastrukturo. V okviru naložbe je načrtovana tudi postavitev urbane opreme za kolesarje in ozelenitev brežine.

***
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko