Fizioterapija: Trajnost in vzajemnost za najboljši rezultat

Športnik medicini, medicina športniku. Če je predlog vesoljsko oddaljen, potem je naš korak začetek.

Objavljeno
11. februar 2020 13.42
Posodobljeno
11. februar 2020 13.59
Fizioterapevt ni maser, a brez dovršene taktilne sposobnosti v fizioterapiji res ne gre. Foto: Shutterstock
Fizioterapevt ohranja, varuje ter obnavlja telesne zmogljivosti in celovitost zdravja ljudi. Globalne spremembe in nenehen razvoj narekujejo prilagoditve v fizioterapiji. Tok časa veli prilagajanje fizioterapije sodobnemu načinu življenja za daljše in kakovostno delovanje z upoštevanjem  možnosti in izzivov, ki jih prinašajo demografske spremembe.Smo terapevti kos dolgoživosti? Daljša življenjska doba kliče po razvoju sistema delujoče dolgotrajne fizioterapevtske obravnave. Osrednjega pomena je priznanje, kje smo, kaj imamo in kako bomo inovativne pristope uporabili v fizioterapiji. So fizioterapevtski protokoli oblikovani ciljno simptomatsko ali vzročno raziskovalno. Iskanje vzročne problematike pri posamezniku lahko pomembno prispeva k trajnosti, sonaravnosti dela. Nam to naše delo in pristojnosti omogočajo?
Področja delovanja se za fizioterapevte ne le širijo, tudi optimizirajo, kar odpira pot do razvoja smernic posameznih sekcij in specializacije posebnih veščin.

Trajnostni koncept fizioterapije ni zgolj v holističnemu pristopu temveč strokovni dovršenosti dela in širini poznavanja sodobnih terapevtskih razpoložljivosti. Začetek poti do sledečega je lahko interdisciplinarno združevanje in sodelovanje.
Smo kos dejanskim spremembam sodobne družbe? Fizioterapija mora biti uravnotežena z naravnimi razmerami, ki ohranjajo okolje. Demografske spremembe narekujejo širitev fizioterapevtske obravnave, multimorbidnosti in obravnave bolečine. Sedeč način življenja množične populacije poudarja nujnost prioritet na področju preventive in pomena prisotnosti fizioterapevta v programu varovanja zdravja na delovnem mestu.

 

Razmišljamo in delujemo trajnostno?


Trajnostni razvoj v fizioterapiji opredeljuje razvojno terapevtsko usmeritev, ki je usklajena s spremembami v okolju. Rešitev zajema poleg holističnega pristopa pomen dolgotrajne obravnave z dosledno predvsem preventivno dejavnostjo, ki se osredotoča že na mlajše generacije ter vseživljenjsko fizioterapevtsko podporo.

Kaj počnemo v fizioterapiji danes in kako lahko to uporabimo jutri? Sodobne potrebe in dejanske pristojnosti v fizioterapiji so pogosto šibko definirane. Razvoj stroke razširja paleto specialnih veščin, znanj, spretnosti, usposobljenosti in zrelosti v fizioterapiji. Širitev in uveljavljanje koncepta z dokazi podprte prakse je pot do strokovne dovršenosti inovativnih fizioterapevtskih veščin, kar je skladno z namenom znanstvenega-raziskovalnega dela v fizioterapiji.

 

Kje deluje fizioterapevt danes in kam se fizioterapija usmerja?


Fizioterapevt ni maser, a brez dovršene taktilne sposobnosti v fizioterapiji res ne gre. Na podlagi številnih sposobnosti in seveda manualnih sposobnosti fizioterapevt izbira med mnogimi manualnimi tehnikami. Prvi pogoj za uspešnost fizioterapije je temeljit fizioterapevtski pregled. Tako imenovana fizioterapevtska diagnostika vključuje oceno telesne drže, antropometrijo ter določene splošne in specifične klinične meritve telesnih sposobnosti in zmogljivosti.

image
Fizioterapija obsežnih kliničnih področij vse globje vstopa na področje telesne dejavnosti in s specialnimi fizioterapevtskimi znanji lahko pomembno opolnomoči rekreacijo in šport. Foto: Shutterstock


Fizioterapija obsežnih kliničnih področij vse globje vstopa na področje telesne dejavnosti in s specialnimi fizioterapevtskimi znanji lahko pomembno opolnomoči rekreacijo in šport. Specialne veščine potrebujejo podrobno definirane sposobnosti in osveščanje javnosti za kompetentno sodelovanje, ki se opira na jasne temelje, ki jih gradi vzajemno več znanstvenih disciplin skupaj.

V ta namen je nastal znanstveni in strokovni simpozij z mednarodno udeležbo, ki bo potekal v petek 8. maja 2020, na Slovenski 58 v Ljubljani. Cilj simpozija je združevanje širše raziskovalne stroke na področju medicine in športa, predstavitvi poklica in sodobnih kompetenc za razvoj fizioterapije v bodoče. S skupnimi močmi bomo povzeli  trenutne potrebe, pristojnosti in inovativnosti na področju fizioterapije skladno s smernicami globalne trajnosti in dolgoživosti.

Na simpoziju bodo predavali fizioterapevti, zdravniki, raziskovalci in ostali strokovnjaki na področju medicine in športa, posamezniki, ki želijo povezovalno ustvarjati na področju dolgoživosti, človekovih potreb in pravic in rehabilitacije.
V okviru simpozija bodo potekali tudi praktični prikazi terapevtskih vadbenih programov: terapevtska joga, vadba za starejše, pilates in stabilizacija trupa, terapevtska vadba za tekače.

Delavnice so namenjene rekreativcem in strokovnjakom. Študentje bodo na simpoziju predstavili svoje delo, študij in utrip v času študija fizioterapije.
»Smo kos potrebam sodobne družbe«, se sprašujemo v zdravstvu in v ta namen se želimo soočiti z vprašanji rekreativnih športnikov in terapevtov. Interdisciplinarni trajnostni koncept je nujen za kakovostno dejavno dolgoživost. Gre za osrednje vprašanje strokovnega simpozija »Trajnost in fizioterapija«, ki se bo odvijal v okviru dneva Fizioterapevtike, 8. maja 2020. Več informacij si lahko preberete na spletni strani www.fizioterapevtika.si.


***
doc. dr. Friderika Kresal, dekanja, predsednica Strokovnega odbora SIMPOZIJ 2020, dr. Mojca Amon, pred., predsednica Organizacijskega odbora SIMPOZIJ 2020