Šolsko leto v številkah

Objavljeno
27. junij 2019 09.06
Posodobljeno
27. junij 2019 09.06
Uredništvo
Uredništvo
Za 183.892 učenk in učencev ter za 73.225 dijakinj in dijakov se začenjajo poletne počitnice. V Sloveniji imamo 455 matičnih osnovnih šol, 319 podružničnih šol ter 27 osnovnih šol s prilagojenim programom in 21 enot s prilagojenim programom pri osnovnih šolah. Na področju srednjega šolstva je 111 javnih srednješolskih zavodov – to so šolski centri kot celota, srednješolske programe pa je izvajalo 143 srednjih šol. V šolskem letu 2018/2019 je delovalo 54 javnih in 15 zasebnih glasbenih šol.

V začetku  šolskega leta 2019/2020 bo v vrtce vključenih več kot 87.000 otrok. Osnovne šole bo v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo predvidoma 187.525 učenk in učencev, od tega bo šolski prag prestopilo 20.840 prvošolk in prvošolcev. Srednje šole bo v šolskem letu 2019/2020 obiskovalo približno toliko dijakinj in dijakov kot v letošnjem šolskem letu, ko jih je bilo 73.225. Od tega jih bo v prvih letnikih približno 20.500.

Ob koncu šolskega leta je minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo namenil poslanico učenkam in učencem, dijakinjam in dijakom, učiteljicam in učiteljem, staršem ter ostalim zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. Poslanica je objavljena na spletni strani: http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/10817/

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport