Prebivalke južne Evrope se čedalje manj pogosto odločajo za materinstvo

Ekonomski in kulturni trendi zadnjih petdesetih let vodijo ženske in moške do odločitve za življenje brez otrok.

Objavljeno
11. januar 2017 19.22
Be. B.
Be. B.

Delež odraslih brez otrok se je ustalil v zahodni in severni Evropi, še naprej pa se bo verjetno večal v južni Evropi. Rezultati francoske raziskave Population & Societes namreč kažejo, da kar četrtina prebivalk južne Evrope, rojenih v 70. letih 20. stoletja, nikoli ne bo imela otrok. Povprečni delež odraslih brez otrok je v Evropi sicer približno štirinajstodstoten.

V raziskavi ugotavljajo, da je bil delež odraslih, ki niso imeli otrok, zelo velik tudi pred stotimi leti. Med sedemnajst in petindvajset odstotki žensk, ki so bile rojene v prvem desetletju 20. stoletja, nikoli ni imelo otrok. Vzroki so bili višja smrtnost moških v prvi svetovni vojni, preseljevanje in tudi recesija ob zlomu borze na Wall Streetu leta 1929.

Od takrat pa naj bi se delež odraslih, ki imajo otroke, po podatkih francoskega nacionalnega inštituta za demografske študije večal. Predvsem je bila stopnja mater brez otrok zelo nizka med ženskami, rojenimi v 30. in 40. letih prejšnjega stoletja, saj njihovi otroci pripadajo generaciji baby booma. V vzhodni Evropi je baby boom trajal dlje kot v zahodni, tudi zaradi manjše dostopnosti kontracepcije.

Danes so vzroki za odločitev za življenje brez otrok drugačni kot pred stotimi leti. Kot ugotavlja raziskava, je pomemben dejavnik visoka stopnja brezposelnosti oziroma prekarne in druge, do družinskega življenja neprijazne oblike zaposlitve. Poleg zaposlitvene negotovosti in vedno višjih kariernih in službenih zahtev je med pomembnimi dejavniki tudi neustrezna družinska politika in še vedno navzoča spolna neenakopravnost, kar zadeva družinsko delo in skrb za otroke. Delež ljudi brez otrok pa je tudi posledica dosegljive kontracepcije, preložene rodne dobe in večje družinske negotovosti. Poleg tega raziskava potrjuje podatek, da je delež žensk, ki niso matere, večji med višje izobraženimi.

Južna Evropa prostor, kjer se delež odraslih brez otrok veča

Povečan odstotek žensk brez otrok je najbolj očiten v južni Evropi; med ženskami, rojenimi v 70. letih, je v Grčiji, Italiji in Španiji takšnih skoraj 20 odstotkov več kot med rojenimi leta 1968.

Med ženskami, rojenimi leta 1968, ki nimajo otrok, jih je v zahodni Evropi največ, približno 20 odstotkov, v Avstriji, Nemčiji in Švici. V Bolgariji, na Češkem in v Rusiji pa se je število rojstev večalo od padca komunizma konec 80. let. Le osem odstotkov žensk iz teh držav nima otrok, kar je precej manj od evropskega povprečja.

Delež odraslih brez otrok se je v zahodni in severni Evropi stabiliziral, obstaja pa verjetnost, da bo v južni pa tudi v srednji in vzhodni Evropi število moških in žensk, ki se ne bodo odločili za starševstvo, vedno večje.