Hipokratovo odličje prejela tudi Delova novinarka Diana Zajec

Prvič v zgodovini slovenske medicine se je komisija odločila, da to priznanje podeli novinarju.

Objavljeno
04. januar 2017 12.24
uredništvo Dela
uredništvo Dela
Komisija za odličja Zdravniške zbornice Slovenije konec vsakega leta med božično-novoletnim koncertom orkestra Camerata Medica že tradicionalno podeli odličja izstopajočim, zaslužnim posameznikom, ki so prispevali k ugledu slovenskega zdravništva in zobozdravništva doma in v tujini.

Prvič v zgodovini slovenske medicine se je komisija odločila, da odličje podeli tudi novinarju. To priznanje je za več kot 20-letno delo na področju zdravja in zdravstva prejela novinarka Dela Diana Zajec − »za dolgoletni izjemni prispevek pri ozaveščanju javnosti o problematiki zdravstva in izzivih sodobne medicine«.

Diana Zajec je priznanje komentirala takole: »Pri svojem delu sem kot novinarka in komentatorka vedno sledila etičnim in profesionalnim postulatom za odličnost v novinarstvu − vodilom, po katerih je informacija ključ, komunikacija pa glavni vzvod za njegovo uporabo, za odpiranje vrat, ki vodijo v boljši jutri. Če je treba, tudi s konstruktivno kritiko. In v približno četrt stoletja smo skupaj odprli veliko teh vrat, v dobro vseh − predvsem pa v dobro tistih, ki zdravje in zdravstvo najbolj potrebujejo: pacientov.«

Delova novinarka prejeto Hipokratovo odličje razume kot izjemno priznanje, v katerem je zdravništvo v njenem delu prepoznalo in pripoznalo umetnost sporočanja, ki zna marsikateri problem ubesediti tudi med vrsticami, kot nagrado za avtorsko razčlenjevanje aktualij v slovenskem zdravstvu, ki želi in hoče doseči spremembe na bolje − in ki se tudi v resnici dogajajo.