Še med kuhanjem kave elektrika kar mrkne

V eni najlepših turističnih destinacij zmanjkuje elektrike. Elektro Maribor pravi, da se odzivajo na vse prijave.
Fotografija: Bo zračni vod kmalu zamenjal podzemni, prek katerega naj bi prihajalo več elektrike? FOTOGRAFIJE: Oste Bakal
Odpri galerijo
Bo zračni vod kmalu zamenjal podzemni, prek katerega naj bi prihajalo več elektrike? FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Širše območje Jeruzalema je ena od najlepših turističnih in izletniških destinacij, kar potrjujejo mnogi domači in tuji obiskovalci. Žal pa tisto, kar cenijo drugi, za nas, kot kaže, ne velja prav dosti. Hudo je poslušati, s kakšnimi težavami se spopadajo nekateri domačini, še posebno gostinci s hribov nad Ljutomerom in Ormožem. Poleg izjemno slabih prometnic, ki so prava sramota tako za državo kot za lokalne skupnosti, je za mnoge problematična električna napeljava.
Taverna – na koncu vasi in na koncu elektro linij
Taverna – na koncu vasi in na koncu elektro linij

»Vsi smo veseli, da nas gostje iz Slovenije in tujine radi obiskujejo, da imajo lepe spomine na naše hribčke in vse, kar jim ponujamo, a mene osebno je sram, po kakšnih prometnicah se morajo turisti pripeljati k nam na Jeruzalem, na Svetinje in druga območja. Z mano se strinjajo številni tukaj živeči, zgodba zase pa je električna napeljava na teh hribčkih, kjer roko na srce ne moreš pošteno niti kave skuhati, da o čem pomembnejšem, zlasti v konicah, ko obratujejo mnogi aparati in naprave, niti ne govorimo. Še hujše težave imajo gostinci, ki morajo skuhati veliko hrane, ohladiti pijačo in prostore, zagotoviti delovanje blagajn in drugih naprav.
Čudovito je na Jeruzalemu, ko le ne bi bilo postranskih težav.
Čudovito je na Jeruzalemu, ko le ne bi bilo postranskih težav.

Pa še to: imamo optično kabelsko omrežje, nimamo pa elektrike. Kaj nam bo potem optično omrežje,« nam je našteval Maks Meško, ki se je pred leti iz Murske Sobote preselil na Svetinje ter si iz propadajoče domačije ustvaril čudovit dom. Znanemu in izkušenemu pomurskemu podjetniku nikakor ni jasno, zakaj se ta težava ne odpravi.

Še bolj kot Meško je razočaran in žalosten podjetni mladenič Dino Kruhoberec, ki je septembra 2017 v najem vzel znan gostinski lokal Taverna na Svetinjah. Takrat je imel šest zaposlenih, nekoliko je spremenil ponudbo in po treh letih zaposluje 15 ljudi, devet dvoposteljnih sob je bilo pred epidemijo tako rekoč vseskozi polno zasedenih. »Za nas je največja težava elektrika, dandanes brez tega ne deluje nobena sodobna naprava, ne v kuhinji ne v restavraciji, še manj v sobah, kjer turisti ne morejo brez interneta in druge tehnologije, seveda tudi brez klimatskih naprav,« ugotavlja Dino.
V teh dneh tudi gostinec Dino in njegovi sodelavci prisilno počivajo.
V teh dneh tudi gostinec Dino in njegovi sodelavci prisilno počivajo.

Ker je Taverna na koncu vasi in torej na koncu elektrolinij, je nihanje pri oskrbi z elektriko običajno. Včasih je v konicah tako slaba, da nimajo niti poštene razsvetljave. Še zlasti je hudo ob koncih tedna, ko je obisk večji. »Ker je električni tok tako šibek, smo prisiljeni kuhati na plin, da bi elektriko varčevali za druge nujne naprave. Boleče je, da odgovorni tega nočejo razumeti, čeprav jih obiskujemo in jim predstavljamo svoje težave,« pravi Dino Kruhoberec, ki ne razume, da lokalne skupnosti in drugih ne zanima niti počutje turistov na njihovem območju. »V poletnem času, ko je dan dolg, si mnogi turisti zvečer zaželijo sprehoda med našo gostilno in Vinskim hramom Brenholc na Jeruzalemu ter mogoče še do katerega vinotoča ali turistične kmetije. Ker pa ni ulične razsvetljave, je to že za domačine tako rekoč nemogoče, za goste, ki terena ne poznajo, pa je še huje,« dodaja Dino.
Znani podjetnik Maks Meško je žalosten, da ne znamo izkoristiti vseh možnosti.
Znani podjetnik Maks Meško je žalosten, da ne znamo izkoristiti vseh možnosti.

Ko smo o težavah pobarali pri distributerju energije na tem območju, so nam na Elektro Maribor zatrdili, da na svojem oskrbnem območju z družbo SODO, d. o. o., zagotavljajo kakovostno oskrbo odjemalcev, ki so priključeni na distribucijsko elektroenergetsko omrežje. Kakovost električne napetosti se preverja na celotnem oskrbnem območju s stalnim monitoringom v vseh razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) ter tudi v posameznih mestih srednjenapetostnega omrežja. V preostalih delih omrežja se izvajajo obdobne meritve kakovosti električne napetosti po modelu vzorčenja. Meritve se opravljajo tudi na zahtevo uporabnikov omrežja. Na podlagi meritev se sprejemajo ustrezni ukrepi, ki so v nadaljevanju preverjeni s ponovljenimi meritvami.


»Družba Elektro Maribor si sistematično prizadeva za čim višjo kakovost in zanesljivost oskrbe z električno energijo na celotnem oskrbnem območju. Pristojna območna enota v Gornji Radgoni ima za omenjeno transformatorsko postajo evidentirane tri prijave uporabnikov, ki se nanašajo na nizko napetostno omrežje Svetinje. V enem primeru se je uporabnik pritožil zaradi nihanja napetosti in prekinitev oskrbe z električno energijo, drugi primer se je nanašal na prekinitve oskrbe z električno energijo, v tretjem primeru pa je bila prijaviteljica lokalna skupnost v imenu uporabnikov. Družba se je seveda odzvala v vseh primerih,« poudarjajo na Elektro Maribor.

Zatrdili so nam tudi, da so bile na podlagi pritožbe uporabnika lani opravljene meritve kakovosti električne napetosti. Zaradi ugotovljenega neskladja odklona napetosti je bil izveden ukrep za odpravo neskladja, in sicer dvig stopnje regulacije v transformatorski postaji Svetinje. »Na izvodu Svetinje v smeri Veličane je bilo samo v zadnjih nekaj letih sanirano več stojnih mest, izvedeno ponapetje tokovodnikov, opravljeni poseki koridorjev ob omrežju, narejene revizije opreme in druge pripadajoče aktivnosti v skladu z veljavnimi navodili distribucijskega operaterja o vzdrževanju elektroenergetskih naprav,« dodajajo na Elektru Maribor, kjer so posebej spregovorili tudi o gostincu Dinu.


Tam so zaposleni na Elektro Maribor podrobno analizirali razmere in ugotovili, da uporabniku merilna naprava večkrat na dan odklopi odjemno mesto zaradi preobremenitve na odjemnem mestu uporabnika. »Do tega pride, če dejanska moč vseh naprav preseže priključno moč, za katero je uporabnik zaprosil ob pridobitvi soglasja za priključitev in ki je določena s pogodbo za priključitev na sistem na podlagi omrežninskega akta. V merilne sisteme je namreč vgrajen omejevalnik toka, včasih glavna varovalka, za preprečevanje prekoračitev dogovorjene moči. Uporabnika so seznanili s tem, da je v njegovem primeru za nemoteno delovanje električnih naprav treba pridobiti soglasje za povečanje priključne moči. S postopki in pogoji priključitve je bil uporabnik seznanjen na ustni obravnavi, a postopkov ni nadaljeval,« pravijo.

Na naše vprašanje, ali ima Elektro Maribor v načrtih ureditev problematike za »tiste na koncu linije« na Svetinjah, so nam zagotovili: »Seveda, prav uporabniki na oddaljenih delih omrežja so deležni posebne skrbi.« Morda pa prebivalci Svetinj, med katerimi je tudi gostinec Dino, le dočakajo rešitev svojih težav. 

Komentarji: