Revoltirana anketa: Za vpis pravice do pitne vode v ustavo

Le z vpisom pravice do vode v ustavo vodni viri ne bodo prešli povsem v roke tujih korporacij, meni večina.

Objavljeno
02. junij 2016 15.50
Vročina žeja živali 4.6.2015 Ljubljana Slovenija
Ma. Ja.
Ma. Ja.

Ljubljana − Pravico do pitne vode bi bilo po mnenju velike večine sodelujočih v tokratni Revoltirani anketi − kar 91 odstotkov − smiselno vpisati v ustavo.

Največ, 76 odstotkov tistih, ki so oddali svoj glas, meni, da le z vpisom pravice do vode v ustavo vodni viri ne bodo prešli povsem v roke tujih korporacij. Približno 15 odstotkov sodelujočih meni, da bi morali to pravico v ustavo zapisati, ker je treba v času podnebnih sprememb še bolj poudariti pomen vode.

Le pet odstotkov sodelujočih meni, da obstoječa, zakonska raven zaščite te pravice zadostuje; še odstotek manj pa, da bodo zasebne korporacije z vodo ravnale bolj smotrno kot država.

V novi Revoltirani anketi vas sprašujemo, ali se strinjate s pozivi k ponovni uvedbi obveznega služenja vojaškega roka. Jim nasprotujete, ker menite, da poklicna vojska povsem ustreza aktualnim obrambnim potrebam? Se z njimi strinjate, ker menite, da lahko le naborniška vojska ubrani državo pred zunanjo agresijo? Jim nasprotujete, saj menite, da bi morala Slovenija ukiniti vojsko in se demilitarizirati? Ali se z njimi strinjate, saj bi tako mladim vcepili disciplino in domoljubje? Sodelujte v anketi in odgovor utemeljite.