Evropski parlament potrdil zavezo za zmanjšanje toplogrednih plinov

Poslanci Evropskega parlamenta so z večino potrdili zavezo za zmanjšanje toplogrednih plinov za obdobje do 2030.  
Objavljeno
14. junij 2017 17.41
Ka. M., STA
Ka. M., STA

Strasbourg - Evropski parlament je danes z veliko večino podprl zavezujoče načrte za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v državah članicah v obdobju od 2021 do 2030. V sektorjih, ki niso vključeni v sistem EU za trgovanje z izpusti (ETS), bo morala Evropska unija (EU) do leta 2030 izpuste zmanjšati za 30 odstotkov glede na leto 2005.

Uredba vsaki državi EU predpisuje zmanjšanje izpustov, ki ga mora doseči, da bi lahko celotna EU izpolnila svoje zaveze, sprejete v okviru pariškega sporazuma o podnebju. Nekatere države bodo morale svoje izpuste zmanjšati bolj kot druge, pri čemer naj bi zagotovili pravično delitev bremen. Odločitev se nanaša na izpuste iz transporta, kmetijstva, gradbeništva oziroma stavb in upravljanja z odpadki. Ti predstavljajo 60 odstotkov celotnih izpustov toplogrednih plinov EU. Preostalih 40 odstotkov v ozračje izpustijo elektrarne, tovarne in druge industrijske aktivnosti, ki so pa vključene v trgovanje z izpusti, pojasnjujejo na spletni strani Evropskega parlamenta.

Parlament je dopolnil zakonodajni predlog z nagrajevanjem za zgodnje ukrepanje: tiste države, ki bi nadpovprečno izpolnile svoje cilje za leto 2020, bodo lahko dobile dodatne kvote letnih izpustov v višini do 10 odstotkov dovoljenih izpustov za naslednje koledarsko leto.