Svarila pred pregrevanjem gospodarstva

Kanclerki Angeli Merkel svetujejo »v prihodnost usmerjeno gospodarsko politiko«.
Objavljeno
09. november 2017 22.27
Barbara Kramžar, Berlin
Barbara Kramžar, Berlin
Berlin – Nemški gospodarski modreci svarijo pred pregrevanjem gospodarstva osrednje evropske države in pozivajo prihodnjo nemško vlado k reformam in zniževanju dolga, a tudi k razbremenitvi prebivalstva in investicijam za rast. V evrskem območju priporočajo čimprejšnjo normalizacijo denarne politike, v svetu pa boj proti protekcionizmu.

»Gospodarski modreci«, ki vsako leto nastavijo gospodarsko ogledalo nemški politiki, se v resnici imenujejo strokovni svet za presojo skupnega gospodarskega razvoja, svoje poslanstvo pa opravljajo že od leta 1963, ko je zahodnonemški bundestag takšno telo ustoličil na predlog tedanjega gospodarskega ministra in kasnejšega kanclerja Ludwiga Erharda, očeta prvega gospodarskega čudeža v drugi svetovni vojni porušene države. Prvi povojni kancler Konrad Adenauer je najprej zavračal zamisel, saj se je bal za svojo gospodarsko neodvisnost, a je gigantski gospodarski vzpon v začetku šestdesetih let že ogrožal cenovno stabilnost in znameniti zagovornik nemške šole urejenega liberalizma si je želel strokovne pomoči. Da ne bi bili konkurenca vladi, gospodarskih modrecev niso naselili v tedanji prestolnici Bonn, ampak v Wiesbadnu, kjer so še danes, le da seveda v novejši sestavi.

Odlična statistika

Tokratni nemški gospodarski modreci, profesorji doktorji Christoph M. Schmidt, Lars Feld, Isabel Schnabel, Volker Wieland in Peter Bofinger, se soočajo s podobnimi izzivi kot Ludwig Erhard, saj sumijo, da se nemško gospodarstvo pregreva tudi zdaj. Gospodarska statistika je še naprej videti odlična: po njihovih ocenah bo nemško gospodarstvo letos raslo z 2-odstotno stopnjo, prihodnje leto celo z 2,2-odstotno, zvezni finančni minister in številni njegovi deželni kolegi lahko spet pričakujejo bogato davčno bero, brezposelnost je zelo nizka. Ponekod v gospodarstvu in še posebej v gradbeništvu je zaznati pomanjkanje delovnih in drugih kapacitet, poleg tega polnijo blagajne tudi zelo nizke obrestne mere, kar lahko še poveča pregrevanje. Od kanclerke Angele Merkel, ki so ji predali poročilo, zato pričakujejo, da bo izkoristila dobre gospodarske rezultate za reforme in razbremenitev ­prebivalstva.

»Dober konjunkturni položaj ponuja dobre možnosti za novo nastavitev gospodarske politike, da bi pripravili Nemčijo na prihodnje izzive,« je dejal predsednik sveta gospodarskih strokovnjakov Christoph M. Schmidt. Gospodarski modreci zahtevajo prilagoditev davčnih stopenj inflaciji in razgradnjo solidarnostnega davka za nekdanjo komunistično vzhodno Nemčijo. Vidni nemški ekonomisti se zavzemajo tudi za nadaljevanje nižanja nemškega dolga, ki kljub pomembnemu zmanjševanju v minulih letih še vedno ni v maastrichtskih okvirih 60 odstotkov bruto domačega proizvoda, kar bi bilo po njihovem nujno zaradi demografskih izzivov. Dodaten finančni manevrski prostor bi lahko izkoristili tudi za »investicije za povečanje rasti«, a ne nujno le s povečanjem sredstev, saj bi lahko celo izobraževanje in raziskovanje okrepili s prerazporeditvijo sedanjih.

Rast tudi v evrskem območju

Vidni nemški ekonomisti priporočajo tudi ukrepe za povečanje »delovnega potenciala«, ki je zaradi nizke brezposelnosti čedalje večji problem. Med te štejejo ukrepe za boljše združevanje družinskega življenja in dela ter možnosti za priseljevanje kvalificirane delovne sile, delodajalci pa bi morali po njihovem še bolj skrbeti za usposabljanje zaposlenih za digitalni delovni prostor in druge strukturne spremembe. Predlagajo komisijo za digitalizacijo, ki naj predlaga primerne regulacije in preuči potrebe. Priporočajo tudi ukrepe za zmanjšanje izpuhov škodljivih plinov v prometu, energetiki in ogrevanju na nemški in evropski ravni.

Nemški gospodarski modreci napovedujejo krepko gospodarsko rast tudi v evrskem območju, letos 2,3 odstotka in prihodnje leto 2,1 odstotka, in ob tem kritično omenjajo ekspanzivno denarno politiko Evropske centralne banke. »Zaradi višje gospodarske rasti in inflacije ter naraščajočih tveganj za finančno stabilnost bi morala ECB objaviti strategijo za denarnopolitično normalizacijo in prej končati nakupe obveznic.«

Svarijo pred spreminjanjem evropskega mehanizma za stabilnost v »mehanizem za transfer«, po njihovem bi moral ta »v okviru mandata« prevzeti nadzor in tako prispevati k preprečevanju kriz. »Proračunske kapacitete« v evrskem območju po prepričanju nemških gospodarskih mislecev niso potrebne, prav tako ne evropsko zavarovanje v primeru brezposelnosti. Bistvena je po njihovem mnenju dopolnitev bančne in kapitalske unije, združevanje tveganj pa le po njihovem zmanjšanju. Priporočajo hitro razgradnjo slabih kreditov, pokrpati bi morali tudi luknje v evropski bančni zakonodaji, tako da se upniki ne bi mogli izogniti poravnavi izgub.

»Globalizacija je prinesla veliko povečanje učinkovitosti in blagostanja po svetu,« verjamejo nemški gospodarski modreci. »Nova zvezna vlada naj zato odločno nastopi proti zavzemanju za protekcionistične ukrepe. Treba je okrepiti tudi multilateralni trgovinski sistem in sklepati nove sporazume o svobodni trgovini.«