Razglas - Bekanntmachung

Nemški okupatorji so med drugo svetovno vojno vestno beležili streljanja talcev in s tematskimi plakati ustrahovali prebivalstvo.

Objavljeno
20. januar 2017 14.15
Darja Jan
Darja Jan

V Muzeju novejše zgodovine Celje zbiramo in hranimo predmete, ki so zaznamovali zgodovino 20. stoletja in soustvarjajo prostor 21. stoletja. Zelo zanimiv del muzejskih predmetov so tudi plakati, ki so vključeni v samostojno zbirko. Kot komunikacijsko sredstvo predstavljajo dragocen vir informacij, z njimi se srečujemo na vsakem koraku. Seznanjajo nas z dogajanjem in ponudbo v mestu, so vezni člen pri soustvarjanju podobe nekega mesta, države, naroda.

Med njimi vsebinsko najbolj izstopajo RAZGLASI - BEKANNTMACHUNGI, nemški politični plakati o streljanju talcev na Štajerskem v času druge svetovne vojne. V letih od 1941 do 1945 je nemška okupacijska oblast na Štajerskem brez kakršnih koli obsodb izvedla 66 streljanj in eno obešanje, skupno so usmrtili 1585 oseb.

Plakat najbolj množičnega streljanja talcev v Mariboru, 2. oktobra 1942. V enem dnevu so ustrelili 143 talcev. Foto: Arhiv Muzeja novejše zgodovine Celje

Za uresničevanje svoje ideologije in »upravičevanje« svojih dejanj so kot medij obveščanja uporabili plakate. Vedno znova so prebivalce seznanjali s svojimi grozljivimi dejanji in jih ustrahovali. Ob izvršitvi vsakega streljanja so plakate natisnili ter kraj streljanja in neposredno okolico polepili z njimi. Plakati so bili dvojezični (slovenski in nemški), naveden je bil namen streljanja, imena posameznikov, datum rojstva, poklic in kraj, od koder je prihajala žrtev.

V Celju so streljanja potekala v zaporu Stari Pisker. Na dvorišču zapora so Nemci od 4. septembra 1941 do 15. avgusta 1942 izvedli šest streljanj. Ustrelili so 374 oseb, med njimi 49 žensk. Najbolj množično streljanje na dvorišču celjskega zapora je bilo 22. julija 1942, ustreljenih je bilo sto talcev. Nemci so streljanje dokumentirali tudi s fotografijami.

Plakat in fotografija najbolj množičnega streljanja talcev v celjskem zaporu Stari Pisker, 22. julij 1942. Foto: Arhiv Muzeja novejše zgodovine Celje

Plakat zadnjega streljanja talcev v celjskem zaporu Stari Pisker 15. avgusta 1942 še posebej izstopa. V spodnjem delu plakata je navedeno, da so ustreljenim talcev zasegli vse premoženje, v koncentracijska taborišča pa so bili odpeljani tudi svojci ustreljenih. Foto: Arhiv Muzeja novejše zgodovine Celje

Z zbiranjem in hranjenem plakatov pomembno prispevamo k razumevanju določenega obdobja zgodovine. Plakati streljanj talcev v celjskem in mariborskem zaporu, na kraju partizanskih akcij, so nemi pričevalci takratnega temačnega obdobja in opomin, naj se kaj takega več ne ponovi.

Darja Jan je višja kustosinja v Muzeju novejše zgodovine Celje.