Na Dunaju odslej tudi pouk slovenščine

Na dunajski ljudski šoli začenjajo poučevanje slovenščine za spodbujanje večkulturnosti in krepitev dvojezičnosti.

Objavljeno
30. september 2016 12.34
jsu*Tabla
Vi. V.
Vi. V.

Dunaj − Po dolgoletnih prizadevanjih ministrstva za izobraževanje in ministrstva za zunanje zadeve se je na Ljudski šoli Stubenbastei v središču Dunaja prejšnji teden prvič začel pouk slovenščine kot maternega jezika.

Pouk je namenjen osnovnošolcem, izvaja pa se enkrat na teden. Trenutno se slovenščine uči deset učencev, njihova ocena pa se bo vpisala v spričevalo, čeprav otroci prihajajo iz različnih šol in pouka ne obiskujejo na svoji matični šoli.

Slovenščina se je tako po večletnih prizadevanjih Veleposlaništva RS na Dunaju pridružila več kot 20 drugim tujim jezikom, ki se jih lahko otroci na dunajskih državnih šolah učijo kot materinščine.

Pouk maternega jezika je projekt zveznega ministrstva za izobraževanje Republike Avstrije, ki ga v sodelovanju z deželnimi vladami tudi organizira in financira. Cilj učenja slovenščine kot maternega jezika je spodbujanje večkulturnosti ter razvoj ali krepitev dvojezičnosti. Še posebej je pouk usmerjen v razvoj osebnosti in identitete šolarjev, katerih materni jezik ni samo nemški.