Prihodnje leto obvezno nacionalno preverjanje znanje še za tretješolce

Novosti NPZ bodo zaznamovale tudi zaključni razred, saj bo njihov rezultat vplival na zaključni uspeh učencev.     

Objavljeno
12. april 2017 22.33
Znan seznam srednjih šol z omejitvijo vpisa
Sandra Hanžič
Sandra Hanžič

Ljubljana – V prihajajočem šolskem letu bosta zaživela nov model nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) in nacionalni okvir za zagotavljanje kakovosti v izobraževanju. Ministrstvo za izobraževanje bo vsaka tri leta ocenilo napredek vzgojno-izobraževalnega sistema in prepoznalo področja, ki jih je treba izboljšati.

»Cilj obeh modelov je strmenje h kakovosti in k vzpostavitvi kredibilnega sistema. Gre za sledenje učnega napredka posameznega učenca in ugotavljanje področij, ki jih je treba izboljšati tako na ravni posameznika kot institucije,« je na včerajšnji predstavitvi pojasnila ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič.

                                         Maja Makovec Brenčič. Foto: Uroš Hočevar/Delo

Spremembo nacionalnega preverjanja znanja (NPZ), ki je pred desetletjem nadomestilo eksterne teste, je napovedala že pred dvema letoma. Z obstoječim sistemom so bili nezadovoljni tako rekoč vsi vpleteni. Učitelji in sindikat vzgoje in izobraževanja preverjanju niso nasprotovali, vendar so se strinjali, da bi njegove rezultate morali bolj upoštevati. 

Učitelji so tudi pogosto tarnali nad nemotiviranostjo učencev in neresnim pristopom k reševanju nalog, saj se uspeh na preverjanjih znanja ni upošteval nikjer; izjema je bila samo morebitni povečan vpis v srednjo šolo, ko se je poleg ocen upošteval tudi rezultat NPZ. Tudi zato se je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) zavezalo k razvoju preverjanj.

Lani poleti so del predloga že predstavili javnosti, včeraj pa še celoto, ki je bila usklajena z ravnatelji, starši in sindikatom in za katero se zdi, da rešuje nekatera od nanizanih vprašanj. Analiza dosežkov nacionalnih preverjanj, denimo, dobiva večjo veljavo kot doslej, natančnejša bosta tudi spremljanje vsakega posameznega učenca – s tem se bo okrepila učiteljeva vloga – in evalvacija šol.

Zgodnje preverjanje za izboljšanje kakovosti

Do zdaj se je obvezno nacionalno preverjanje znanja izvajalo v šestem (preverjanje slovenščine, matematike in tujega jezika) in devetem razredu (slovenščina, matematika in tretji predmet, ki ga določi minister), od prihodnjega šolskega leta pa se bo tudi v tretjem, v katerem bodo preverjali znanje materinščine in matematike.

Poleg tega se bodo ocene iz NPZ v devetem razredu upoštevale pri zaključni oceni predmetov, s čimer se bo motivacija učencev za pisanje gotovo povečala. Ministrstvo šolam priporoča, da prostovoljno izvedejo še preverjanje znanja iz preostalih tretjih predmetov – republiški izpitni center vsako leto predlaga štiri različne predmete, šolam pa na podlagi naključnega vzorčenja naložijo preverjanje enega izmed njih.

Ugotovitve o potrebnih spremembah na triletje

Poleg novega modela NPZ je ministrica predstavila še nacionalni okvir ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju, torej v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Njegov cilj bo pripraviti sistem spremljanja učenja in poučevanja ter dosežke otrok, profesionalni razvoj njihovih učiteljev oziroma vzgojiteljev in razvijanje socialne klime v oddelkih. Prav tako na ministrstvu nameravajo poskrbeti za koordinacijsko-analitično središče, ki bo pripravljalo skupno evalvacijo izobraževalnega sistema.

Delne ocene bodo pripravili vsako leto, vsaka tri leta pa celotne, s katerimi bodo ugotavljali napredek ali morebitne težave v sistemu. Enega od projektov ugotavljanja kakovosti so v ta namen s pomočjo evropskih sredstev izpeljali januarja lani. Ko se bo avgusta 2018 končal, bodo izsledke sčasoma implementirali v vse šole in vrtce.