Razrešili ravnatelja OŠ Deskle

Primer pretepenega fanta iz Deskel je javnost razburil, ker je šlo za priseljenca, pa tudi zaradi izredno neposrečenih pojasnil ravnatelja.

Objavljeno
15. april 2015 14.36
Sonja Merljak, šolstvo; Ma. F., Delo.si,
Sonja Merljak, šolstvo; Ma. F., Delo.si,

Svet zavoda je ravnatelja OŠ Deskle Vojka Simčiča sinoči razrešil.

Uradna izjava sveta zavoda, edina, ki so jo na šoli pripravljeni dati, je zelo skopa. Predsednica Mirjam Košuta se je zgolj podpisala pod izjavo, ki pravi, da so ravnatelja razrešili na zaprti seji s tajnim glasovanjem. Po neuradnih informacijah je sedem članov glasovalo za razrešitev, štirje pa proti njej.

Šole trenutno ne vodi nihče, saj po napih informacijah nihče od predstavnikov zaposlenih v svetu zavoda ni želel začasno prevzeti vodenja šole.

Ministrstvo za šolstvo z odločitvijo sveta zavoda še ni seznanjeno.

V šoli so se zavili v molk

Za izjavo smo poklicali Vojka Simčiča, vendar ga ni uspelo dobiti.

Obrnili smo se tudi na predsednico sveta Mirjam Košuta, ki je po telefonu dejala le, naj po elektronski pošti šolo zaprosimo za pisno izjavo. Na šoli sicer danes dopoldne niso dvigovali telefona.

»To je odgovornost in naloga sveta zavoda,« pa pravi Andrej Maffi, župan občine Kanal ob Soči, pod katero spadajo Deskle. »Upam, da so temeljito preučili zadevo, da ne bo trpelo normalno delo šole.«

Gregor Pečan, ravnatelj Osnovne šole Janka Modra iz Dola pri Ljubljani in novi predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije, v imenu združenja izjave še ni hotel dati. Povedal pa je, da so stvari v tem primeru nenavadne in da se šole ne da voditi samo po črki zakona. »Z otroki se je treba pogovarjati. Če hočemo, da zrastejo v odgovorne ljudi, ne moremo samo reči, da so kršili neki člen zakona ali pravilnika in jim izreči zato vzgojni opomin,« je dejal Gregor Pečan in dodal, da se je v tem primeru očitno združilo več pomembnih dejavnikov, ki so potem kulminirali v pretepu učenca, ki je bil tujec.

»Ravnatelju lahko očitamo nespretnost komuniciranja z javnostjo, nisem pa prepričan, ali mu je moč očitati napake. Primer pa je vsekakor v ospredje postavil šibkosti sistema. Če šola, denimo, ne dobi soglasja druge šole, ne more prešolati težavnega učenca. Izrekanje opominov ima lahko nasproten učinek od želenega, saj pokaže na nemoč strokovnih delavcev: učenec je problematičen, a se mu nič ne zgodi. Že leta tudi opozarjamo, da je svet šole organ, ki ima velike pristojnost in nobene odgovornosti. Kdo bo odgovarjal, če je svet narobe ravnal?«

Zdaj že nekdanji ravnatelj namerava poiskati pravno zaščito, zato lahko pričakujemo, da bo dogajanje v Desklah dobilo epilog na sodišču.

Zagotavljanje varnosti in izobraževalnega procesa je sicer odgovornost ravnatelja, ki je pedagoški vodja šole.

Gregor Pečan je izpostavil še vprašanje pristojnosti inšpektorja za šolstvo, da predlaga ukrep svetu šole, saj lahko s takim predlogom pomembno vpliva na ravnanje sveta šole.

Že v primeru ravnatelja Dušana Merca je inšpektor ravnal enako, in sicer je predlagal ukrep razrešitve, a so se na svetu šole takrat odločili drugače.

Inšpektorat za šolstvo dal predlog za razrešitev

Konec januarja je svet OŠ Deskle zaradi številnih nepravilnosti in kršitev na predlog inšpektorata za šolstvo in šport začel postopek za razrešitev Simčiča. Glavni inšpektor se je za ukrep odločil tudi zato, ker ravnatelj v daljšem časovnem obdobju ni bil sposoben poskrbeti za varnost učencev ter zakonito delo zavoda.

V izrednem inšpekcijskem nadzoru so bile ugotovljene kršitve, vezane na določbo 49. člena ZOFVI ter določbe 2.,8.,31.,60.d in 60.e člena zakona o osnovi šoli.

Ravnatelj OŠ Deskle je med drugim opustil nadzorstvo nad izvajanjem nalog dežurnih učiteljev, še zlasti glede na določbe Hišnega reda OŠ Deskle in določbe Letnega delovnega načrta šole, prav tako ni poskrbel, da bi varno in spodbudno okolje v šoli zagotavljali (strokovni) delavci šole sami. Opustil je spremljavo dela razredničarke 5. razreda pri opravljanju nalog razredničarke, opustil je nadzorstvo oziroma spremljavo dela svetovalne službe pri opravljanju njenih nalog. Inšpektor je odkril še nekatere druge kršitve, ki niso bile povezane s primerom pretepenega dečka.

Rok za odločitev je bil podaljšan

Odločitev sveta zavoda so na inšpektoratu za šolstvo in šport pričakovali že do 10. februarja, a so rok nato podaljšali do 30. aprila. V začetku marca je inšpektorat namreč prejel vlogo pooblaščenke sveta zavoda OŠ Deskle za podaljšanje roka.

Javnost je primer pretepenega dečka precej razburil, saj naj bi bilo v ozadju nasilnega ravnanja vrstnikov tudi dejstvo, da se je fant lani poleti priselil iz Bosne. K razburjenju so doprinesle tudi Simčičeve neposrečene izjave, ko je priznal, da se z nasiljem v tem razredu soočajo že vrsto let, del krivde pa prenesel na fanta, ker da se ni znal vključiti v razred.

Dečka so po dogodku prešolali na eno od novogoriških osnovnih šol.