Merilne tehnike v biologiji

Na univerzi Stanford so podpisali skupno iniciativo za meroslovje z namenom izboljšati merilne tehnike molekularnih procesov in izdelkov.

Objavljeno
02. junij 2016 16.58
L. P.
L. P.
Biologija postaja zelo pomembna v gospodarstvu 21. stoletja, zato je nujno uvesti standarde in skupne tehnike meroslovja tudi v tej znanstveni vedi. Zavedanje o pomenu meroslovja na tem področju potrjuje nedavna pobuda, sprejeta na univerzi Stanford.

Ta je povezala akademsko sfero, znanstvenike v industriji in vlado v skupno iniciativo za meroslovje v biologiji z namenom izboljšati merilne tehnike molekularnih procesov in izdelkov. Njihov skupni cilj pa je omogočiti hitrejši napredek biogospodarstva kot nove, čedalje pomembnejše panoge.

Za delovanje iniciative, ki so jo ustanovili 20. maja, na svetovni dan meroslovja, skrbi nacionalni inštitut za standardizacijo in tehnologijo na stanfordski univerzi (NIST). Akademski in industrijski raziskovalci zdaj skupaj s predstavniki vlade sestavljajo uporabne definicije, s katerimi bi določili ekvivalente za meritve molekularnih izdelkov in procesov, ki potekajo v genomiki in genskem inženiringu. Meritve v biologiji zadnja tri leta intenzivno že razvija NIST, potrebo po skupnem razvoju merilnih standardov pa so zaznali lani, ko so organizirali mednarodno delavnico s predstavniki univerz, podjetij in vlade.

Namen iniciative, sklenjene med univerzo, industrijo in vlado, je tudi hitrejše reševanje meroslovnih problemov in, kar je prav tako pomemben cilj, uveljaviti novo znanstveno smer in izobraževanje za potrebe biometrologije. Skupno delo so takoj usmerili v razvijanje boljših orodij za delo s celicami. S sedanjimi tehnikami namreč preveč motijo procese, zato so odstopanja v meritvah precejšnja.

Natančne in zanesljive meritve namreč postajajo temelj sodobne trgovine, ki se razvija iz bioloških odkritij. Iniciativa za meroslovje v biologiji napoveduje, da bodo njihovi rezultati in merilna orodja brezplačni za uporabnike, ker da gre za splošno javno korist.