Prof. dr. Peter Novak, 80-desetletnik

Prof. dr. Peter Novak, pionir pri uporabi sončne energije v Sloveniji, je dopolnil 80 let.

Objavljeno
13. december 2017 05.00
Posodobljeno
13. december 2017 17.00
Marko Umberger
Marko Umberger

Profesor Peter Novak je leta 1961 diplomiral na ljubljanski strojni fakulteti, leta 1975 pa doktoriral pri dr. Todoroviću, uglednem profesorju na strojni fakulteti v Beogradu. Od leta 1961 do upokojitve je bil predavatelj na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, od leta 1984 redni profesor. Njegovi predmeti so bili: ogrevanje, hlajenje in klimatizacija, obnovljivi viri energije in varstvo okolja. Bil je tudi dekan fakultete ter ustanovitelj in dekan Visoke šole za tehnologije in sisteme v Novem mestu.

Pri raziskovalnem delu se je dr. Novak posvečal prenosu toplote in snovi v stavbah ter tehničnim napravam v njih. Bil je mentor dvajsetim doktorandom in več kot tristo inženirjem strojništva.

Najbolj ga poznamo kot pionirja pri uporabi sončne energije v Sloveniji. Na Fakulteti za strojništvo je uvedel učne predmete s tega področja, ustanovil je laboratorij za ogrevalno, sanitarno in solarno tehniko in pripravil standarde za testiranje sprejemnikov sončne energije. Sodeloval je pri postavitvi in zagonu proizvodnje sprejemnikov sončne energije v slovenski industriji.

V sedemdesetih in osemdesetih letih so na slovenski obali, v Dalmaciji in Črni gori zgradili veliko turističnih objektov z instaliranimi solarnimi sistemi, pri katerih je sodeloval prof. Novak. Najbolj zanimivo je apartmajsko naselje Slovenska plaža v Budvi, ki ga je projektiral slovenski arhitekt Janez Kobe, ljubljanski IMP pa je tam vgradil sistem sprejemnikov sončne energije, takrat enega največjih v Evropi.

To, kar je prof. Novak napovedal pred štiridesetimi leti in česar mu takrat ni nihče verjel, se danes uresničuje. Sončna energija preplavlja svet. Nizkoenergijske stavbe so običajna gradbena praksa. Okoljska katastrofa ni daleč.

Poleg sončne energije je dr. Novak slovenskim podjetjem ponudil inovativne rešitve na področju učinkovite rabe energije v stavbah. Na podlagi njegove rešitve je Mercator v svojih trgovskih centrih kot prvi v Evropi uporabil izpodrivno prezračevanje, MIK iz Celja pa v svoja okna vgrajuje njegovo rešitev lokalnega sistema prezračevanja.

Pripravil je temeljne gradbeniške standarde za toplotno zaščito stavb. Inovativni sta njegovi krivulja in formula v pravilniku o dopustnih toplotnih izgubah zgradb iz leta 1979, v katerega je vključil – in jih definiral – bistvene elemente za porabo energije v stavbah: faktor oblike, stopnjo izolacije in velikost ter vrsto zasteklitve. Naklon krivulje se spreminja z rastjo cen energentov in tako sproti določi novo, ostrejšo dopustno rabo energije. In nič več kot to. Formula za vse večne čase.

Tudi v pokoju je profesor Novak še naprej promotor varstva okolja, učinkovite rabe in obnovljivih virov energije doma in v tujini. Lani nam je v Ljubljani, provokativno kakor zmeraj, prikazal nov pristop k energijski prenovi stavb z uporabo toplotnih črpalk, letos pa je v Kanadi in Indiji predstavil svoj koncept trajnostnega energijskega sistema.

Jubilant je častni predsednik Slovenskega društva za sončno energijo. Zveza strojnih inženirjev Slovenije mu je podelila nagrado za življenjsko delo. Več kot dvanajst let je bil član sveta za varstvo okolja, bil je predsednik komisije za klimatizacijo in član znanstvenega sveta na Mednarodnem inštitutu za hlajenje IIR, podpredsednik znanstvenega sveta pri Evropski agenciji za okolje in podpredsednik Zveze evropskih združenj za gretje, prezračevanje in klimatizacijo REHVA. Je tudi častni član Ameriškega združenja za ogrevanje, hlajenje in klimatizacijo ASHRAE.

Prof. Novak je bil vso svojo kariero na univerzi (in drugod) v stalni pripravljenosti – in to brezplačno. Svetoval je vsem: znanstvenikom, inženirjem iz prakse, politikom in samograditeljem. Zato ga kot profesorja, strokovnjaka in človeka spoštujemo, smo mu hvaležni in ga imamo radi.