Objavljen razpis za predsednika in člana uprave SID banke

Nova uprava bo petletni mandat nastopila 1. januarja 2017.
Objavljeno
09. januar 2016 11.58
Ma. Ja., STA
Ma. Ja., STA

Ljubljana − Nadzorni svet SID banke je objavil razpis za predsednika in člana uprave banke, ki je odprt do vključno 9. februarja. Mesti zdaj zasedata Sibil Svilan in Jožef Bradeško, obema se mandat izteče konec tega leta. Nova uprava bo tako petletni mandat nastopila 1. januarja 2017, piše Slovenska tiskovna agencija.

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev po zakonu o gospodarskih družbah, zakonu o bančništvu in zakonu o Slovenski razvojni in izvozni banki izpolnjevati še nekaj drugih pogojev. Tako morajo med drugim imeti najmanj univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali druge smeri, poglobljeno morajo poznati slovenske in mednarodne finančne dejavnosti in institucije, potrebno je tudi aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

Prijavi, ki vsebuje življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev, izpolnjen vprašalnik Banke Slovenije, ki ga mora kandidat za člana uprave banke priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja, morajo kandidati priložiti tudi program dela in vizijo razvoja SID banke, izhaja iz razpisa, ki je objavljen na spletni strani SID banke.

Član uprave SID banke lahko istočasno opravlja več direktorskih funkcij v drugih družbah in organizacijah, če gre za eno od naslednjih kombinacij: izvršna direktorska funkcija z največ dvema neizvršnima direktorskima funkcijama ali največ štiri neizvršne direktorske funkcije. Pri tem se ne upoštevajo direktorske funkcije, ki jih posamezni član uprave opravlja v družbah in organizacijah, katerih prevladujoča dejavnost je nepridobitne narave, še piše STA.