Strategija kibernetske varnosti

Vlada končno sprejela nacionalno strategijo varnosti v kibernetskem svetu.

čet, 25.02.2016, 16:26

Ljubljana - Vlada je na današnji seji končno sprejela Strategijo kibernetske varnosti. S pomočjo strategije bo Slovenija okrepila sistem zagotavljanja kibernetske varnosti, hkrati pa to področje tudi sistemsko uredila. Okrepitev celotnega sistema je nujna zaradi vedno večjega pomena kibernetske varnosti za nemoteno delovanje sistemov, od katerih je odvisno delovanje celotne družbe. Učinkovit sistem zagotavljanja kibernetske varnosti ne more biti poceni, vendar je neprimerljivo cenejši, kot bi bilo odpravljanje posledic, ki bi lahko nastale ob varnostnih incidentih, če takega sistema ne bi bilo.


Strategija vsebuje pregled obstoječega stanja na področjih, pomembnih za zagotavljanje kibernetske varnosti, opredeljuje vizijo ter zastavlja cilje. Prav tako opredeljuje področja, na katerih se bo udejanjala, in tveganja, ki nastopajo v kibernetskem prostoru. Strategija predlaga način, kako naj bo sistem zagotavljanja kibernetske varnosti organiziran, in potrebne ukrepe za uresničitev zastavljenih ciljev.

Prijavi sovražni govor