Karavanke od februarja delno zaprte

Začeli bodo z raziskavami, potrebnimi za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo druge cevi predora Karavanke.

Ba. Pa.
čet, 28.01.2016, 13:29

Ljubljana − Zaradi geoloških, geotehničnih in hidrogeoloških raziskav, potrebnih za pripravo projektne dokumentacije za gradnjo druge cevi predora Karavanke, bo predor delno zaprt.

Kot so sporočili iz Darsa, ki je naročnik raziskav, bodo redne polovične dnevne zapore (smer Slovenija−Avstrija) potekale po naslednjem urniku, in sicer od 7.00 do 7.30 ure, od 15.00 do 15.30 ure ter od 23.00 do 23.30 ure. Enourne popolne nočne zapore bodo med 1.00 in 4.00 uro zjutraj.

Predor bo delno zaprt od februarja do maja, s prekinitvijo za veliko noč, ter od septembra do decembra 2016. V poletnem času zapor ne bo. Dela pa bodo potekala samo na slovenski strani, saj so bile na avstrijski strani raziskave izvedene v letih 2014 in 2015.

Raziskave, katerih pogodbena vrednost je slaba 2,5 milijona evrov brez davka, bodo obsegale izvedbo 14 horizontalnih vrtin iz obstoječega predora v smeri nove predorske cevi, izvedbo obsežnih hidrogeoloških, geotehničnih in geofizikalnih meritev v vrtinah znotraj predora in na površju nad predorom ter laboratorijske preiskave odvzetih vzorcev.

V zaključku bodo izdelali elaborate, ki bodo izhodišče za projekte nove vzhodne predorske cevi, portala predora, novega mostu čez Savo in dela avtoceste ter za geotehnične pogoje projektov odlagališč viška izkopanega materiala. Pogodbeni rok za izvedbo horizontalnih vrtin je eno leto.

Junija državni prostorski načrt

Za umestitev nove cevi avtocestnega predora Karavanke in manjkajoče polovice avtoceste v prostor je v pripravi predlog državnega prostorskega načrta. Sprejeli ga bodo predvidoma junija letos. V načrtu je predvidena gradnja nove, 3530 metrov dolge predorske cevi in manjkajočega dela avtoceste med vhodom v predor in obstoječo cestninsko postajo v dolžini približno 620 metrov. V načrtu so tudi preostale spremljajoče prostorske ureditve, kot na primer prilagoditve gospodarske javne infrastrukture, krajinska ureditev ipd.

Investicijska vrednost projekta dograditve predora Karavanke vključno z manjkajočo polovico avtoceste ter vsemi potrebnimi ureditvami na slovenski strani je ocenjena na 149,3 milijona evrov.

Ker gre za skupni projekt z Avstrijo, potekajo stalna usklajevanja projektnih rešitev in drugih odprtih problematik v okviru tehničnega in gradbenega odbora za dograditev predora Karavanke, v katerih so predstavniki slovenske in avstrijske strani.

Začetek gradnje leta 2018

V Darsu ocenjujejo, da se bo gradnja druge cevi začela predvidoma leta 2018, odvisno od pridobitve gradbenega dovoljenja in od uspešnosti razpisa za pridobitev izvajalca gradbenih del. Dokončana pa naj bi bila leta 2021. Takoj po dokončani drugi cevi predora bodo promet preusmerili v novo cev, kjer bo promet potekal dvosmerno. V obstoječi (stari) cevi pa bodo izvedli sanacijska dela. Po ocenah Darsa bi bil obe cevi lahko operativni do leta 2023.

Prijavi sovražni govor