Evropska sredstva za učitelje začetnike

Prek novega javnega razpisa se računa na zaposlitev 90 učiteljev začetnikov za obdobje osmih mesecev.
Objavljeno
11. januar 2017 15.41
*mdr*Slavoj Zizek
Silva Čeh
Silva Čeh
Ljubljana − Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki je tudi organ upravljanja za evropske strukturne sklade in kohezijski sklad (SVRK), je danes izdala dve odločitvi o podpori za, najprej za javni razpis »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II«, ki je skupaj vreden 1,5 milijona evrov, in potem še za projekt »Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj«, vreden 1,3  milijona evrov; skupaj torej 2,8 milijona evrov.

Pri javnem razpisu »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II«, vrednem 1,5 milijona evrov, od tega prispeva Evropski socialni sklad 1,2 milijona evrov, gre za spodbude za zaposlitve iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja, v okviru katerih se bodo učitelji, svetovalni delavci oziroma vzgojitelji začetniki prek načrtovanega, organiziranega in strokovno vodenega praktičnega usposabljanja uvajali v vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

Tako naj bi dosegli »čimprejšnjo in ciljno usmerjeno aktivacijo mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev prek ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov,« so sporočili iz SVRK.

Zaposliti 90 učiteljev začetnikov

Prek novega javnega razpisa se računa na zaposlitev 90 učiteljev začetnikov za obdobje osmih mesecev, in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Kot pojasnjujejo, bo »učitelj začetnik  lahko vključen v neposredno vzgojno-izobraževalno delo, ki vključuje samostojno delo, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, mentorstvo učencem in dijakom pri raziskovalnih nalogah ter individualno delo z otroki, učenci in dijaki.«

Tako bi tudi mladim do vključno 29 let omogočali dostopnost do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja. In seveda se računa, da bo tako tudi ta javni razpis prispeval k večjemu deležu zaposlenih med mladimi. 

Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj

SVRK je danes tudi izdal odločitev o podpori za projekt »Dvig kakovosti sistema vrednotenja neformalno in priložnostno pridobljenih znanj«, vreden skupaj 1,3 milijona evrov, Evropski socialni sklad bo zanj prispeval dober milijon evrov.

S projektom želijo strokovno ovrednotiti različna orodja, deležnike (delodajalci, sindikati, zbornice in interesna združenja, ministrstva, izobraževalne institucije ter člani komisij, izvajalci, svetovalci, kandidati v sistemu NPK) ter postopke, ki se uporabljajo in delujejo v sistemu vrednotenja neformalnega in priložnostnega učenja, ter jih implementirati v prakso, so sporočili iz SVRK.

Tako bi se tudi spodbujala vzpostavitev fleksibilnega sistema izobraževanja, usposabljanja in vrednotenja neformalnega ter priložnostnega učenja, ki bo omogočal lažje prehajanje med izobraževanjem in trgom dela. Hkrati naj bi se tudi »na sistemski ravni zagotovil razvoj transparentnih relevantnih kvalifikacijskih struktur, ki bodo v korist tako delodajalcem kot učečim. Z različnimi aktivnosti se bodo razvijala orodja kot podlaga za vrednotenje neformalnega in priložnostnega učenja, ki bodo podpirala certificiranje in pridobitev javne listine, ki izkazuje poklicne kvalifikacije.«

Javni razpis za prvo zaposlitev učiteljev začetnikov bo kmalu razpisalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, projekt za vzpostavitev sistema vrednotenja neformalno pridobljenih znanj pa ministrstvo za delo, družino, sicialne zadeve in enake možnosti.