Več brezposelnih po 30. letu

Prijavljanje brezposelnih oseb, ki jim je ob koncu leta prenehalo delovno razmerje za določen čas, se je januarja nadaljevalo.

Ba. Pa.
čet, 04.02.2016, 13:26

Ljubljana − Prijavljanje brezposelnih oseb, ki jim je ob koncu leta prenehalo delovno razmerje za določen čas, se je januarja nadaljevalo, zato se je brezposelnost na mesečni ravni še povečevala, ugotavljajo na zavodu za zaposlovanje.

Ob koncu januarja je bilo registriranih 118.165 brezposelnih oseb, kar je 5089 oseb oziroma 4,5 odstotka več kot decembra, v primerjavi z januarjem 2015 je bila brezposelnost manjša za 4,9 odstotka.

Na novo se je januarja na zavodu prijavilo 14.040 brezposelnih oseb, 23,3 odstotka več kot decembra in 1,4 odstotka več kot januarja lani. Med novoprijavljenimi je bilo 1165 iskalcev prve zaposlitve, 2017 trajno presežnih delavcev in stečajnikov ter 9504 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas.

Od 8951 brezposelnih oseb, ki jih je januarja zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 6705 oseb, kar je 117,1 odstotka več kot decembra in 7,4 odstotka več kot januarja leta 2015.

Več prijav novih brezposelnih oseb v decembru in januarju se v strukturi brezposelnosti kaže kot medmesečno zmanjševanje deleža dolgotrajno brezposelnih oseb.

Manj brezposelnih žensk in mladih

Poleg tega so se glede na prejšnji mesec zmanjšali delež brezposelnih žensk, delež brezposelnih mladih, delež iskalcev prve zaposlitve pa tudi delež trajno presežnih delavcev oziroma brezposelnih zaradi stečajev.

Povečali so se deleži brezposelnih v starostnih skupinah od 30 do 39 let, od 40 do 49 let in 50 let ali več.

Med izobrazbenimi kategorijami sta večja delež brezposelnih z osnovnošolsko in brezposelnih s poklicno izobrazbo, deleža brezposelnih s srednjo strokovno in splošno ter s terciarno izobrazbo pa sta se zmanjšala tudi januarja.

Največ brezposelnih po 50. letu

V letu dni se je najbolj, za 2,4 odstotne točke, povečal delež brezposelnih starih 50 let ali več, 0,6 odstotne točke večji je tudi delež dolgotrajno brezposelnih oseb.

Nasprotno se je v tem času za 1,7 odstotne točke zmanjšal delež brezposelnih v starosti od 15 do 29 let. Zmanjšali so se tudi deleži trajno presežnih delavcev oziroma brezposelnih zaradi stečajev, iskalcev prve zaposlitve ter brezposelnih v starosti od 30 do 39 let in od 40 do 49 let. Delež žensk je bil januarja enak kot pred letom dni.

V izobrazbeni strukturi sta se v primerjavi z januarjem lani povečala deleža brezposelnih z osnovnošolsko in s terciarno izobrazbo, medtem ko sta se delež brezposelnih oseb s srednjo strokovno in splošno izobrazbo ter delež oseb s poklicno izobrazbo zmanjšala.

Brezposelnost se je tako kot decembra tudi januarja v primerjavi s predhodnim mesecem povečala v vseh območnih službah zavoda. V primerjavi s stanjem v lanskem januarju pa je v vseh območnih službah ostala manjša.

Prijavi sovražni govor