Z zbirnimi vlogami do nove pomoči v kmetijstvu

Zelena luč za začetek letošnje subvencijske kampanje.
Objavljeno
25. februar 2016 18.32
uho/kozjansko
Marjeta Šoštarič
Marjeta Šoštarič

Ljubljana - Na Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP), ki je v lanskem letu za ukrepe skupne kmetijske politike izplačala dobrih 292 milijonov evrov, se intenzivno pripravljajo na letošnjo kampanjo oddaje zbirnih vlog, ki se bo začela z začetkom prihodnjega tedna (zadnji dan februarja).

Kampanja zbiranja vlog je največji vsakoletni projekt, ki ga izvaja AKTRP. Za okrog 60.000 vlagateljev zahtevkov za neposredna plačila, kmetijsko okoljske ukrepe in ukrepe za območja z omejenimi možnostmi kmetovanja so lani izplačali skupno 207,8 milijonov evrov (leto prej 209,5 milijonov). Poleg tega pa so za ukrepe v programu razvoja podeželja (PRP 2007/13) izplačali še 65,3 milijona evrov pomoči (leto prej 73,3 milijona).

V letu 2015 se je število objavljenih javnih razpisov, zaradi zaključevanja programskega obdobja PRP 2007-2013, občutno zmanjšalo, objavljeni pa so bili prvi javni razpisi za ukrepe iz novega programskega obdobja do 2020, po katerih so obravnavali 256 vlog, od katerih so jih odobrili 220 v skupni vrednosti 8,8 milijona evrov.

V prvi polovici leta je agencija intenzivno izdajala odločbe in izvajala izplačila za zahtevke iz zbirnih vlog 2014, izplačila za lani spomladi oddane zbirne vloge pa so se začela decembra in sicer za območja z omejenimi dejavniki kmetovanja (OMD). Tako je bilo še pred iztekom leta izplačanih 15,5 milijonov evrov, izdajo odločb pa so nadaljevali letos januarja.

Agencija je v preteklem tednu poslala 57.000 nosilcem kmetijskih gospodarstev odločbe o dodelitvi plačilnih pravic, ki veljajo v obdobju 2015-2020.

V tem tednu pa je začela tudi z izdajo odločb za izplačilo neposrednih plačil za leto 2015. Za okrog 45 milijonov evrov neposrednih plačil bo upravičencem nakazanih do izteka tega meseca, pravijo. Z izdajo odločb oz. izplačila neposrednih plačil za preteklo leto (v višini okrog 90 milijonov evrov) pa bodo nadaljevali v marcu, medtem ko za kmetijsko-okoljske ukrepe napovedujejo izplačila od aprila do junija.

Pomembni datumi

Zeleno luč za začetek letošnje kampanje izpolnjevanja in oddaje zbirnih vlog za različne oblike pomoči v kmetijstvu, je ta teden prižgala vlada s sprejetjem potrebnih uredb. Vlogo morajo oddati vsi, ki bodo vlagali zahtevke za katerikoli ukrep kmetijske politike. Čas za to pa imajo od 29. februarja do vključno 6. maja oz. do vključno 31. maja, ko se izteče še zamudni rok. Ob tem pa zamudniki tvegajo, da si za vsak delovni dan zamude zmanjšajo vrednost izplačila za odstotek oziroma za po tri odstotke pri shemi osnovnega plačila v primeru dodelitve plačilnih pravic iz nacionalne rezerve.

Sicer pa morajo biti oddajalci zbirnih vlog pozorni še na nekaj drugih pomembnih administrativnih dodatkov in datumov v zvezi s tem.

Tako morajo obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil za kmetijsko gospodarstvo oddati z zbirno vlogo ali najpozneje do 15. novembra, v katastrskih občinah v območju s submediteranskim podnebjem pa najpozneje do 1. decembra.

Za vse, ki pasejo živino na planinskih oz. skupnih pašnikih je pomemben datum 30. junij, do katerega morajo AKTRP oddati zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik in izjavo o številu pastirjev na planini.

Tisti, ki se odločajo za izstop iz sheme za male kmete (za leto 2017) pa lahko to storijo do vključno 2. januarja 2017.

Zbirno vlogo lahko nosilci kmetijskega gospodarstva elektronsko izpolnijo in vložijo sami ali pa pooblastijo kmetijskega svetovalca. Za prijavo v sistem elektronskega poslovanja je treba pridobiti digitalno potrdilo kvalificiranega overitelja (certifikat), vnos pa lahko opravi javna služba za kmetijsko svetovanje (strošek vnosa je 15,70 evra na vsakih začetih trideset minut vnosa).

V shemah neposrednih plačil sta letos dve spremembi. Prva se nanaša na podrobnejšo opredelitev vzdrževanje kmetijskih zemljišč v stanju, primernem za pašo ali pridelavo. Doslej je bila dovolj že košnja vsaj enkrat letno (do 15. oktobra). Po novem je dodano, da je na ornih površinah (pod praho) treba v tekočem letu izvesti katerikoli agrotehnični ukrep, ki preprečuje semenitev plevelov.

Druga sprememba je nova definicija za trave ali druge zelene krmne rastline, med katere sodijo vse zelene rastline, ki tradicionalno rastejo na naravnih pašnikih ali so običajno vsebovane v mešanicah semen za pašnike ali travnike, ne veljajo pa več čisti posevki detelj, lucerne in trav, namenjenih pridelavi semen, ter sudanska trava in abesinska gizotija.

Ob letošnji oddaji zbirnih vlog tako na agenciji kot v Kmetijsko gozdarski zbornici opozarjajo, da je v program kmetijsko okoljskih podnebnih plačil (KOPOP) mogoče vstopiti le še v letu 2016, izjema je le »ohranjanje mejic« z začetkom izvajanja prihodnje leto 2017.