BASF lani z zmanjšanimi prihodki in dobičkom

Čisti dobiček nemške korporacije se je lani znižal za 30 odstotkov na štiri milijarde evrov.
Objavljeno
26. februar 2016 12.41
B. T.
B. T.

Ludwigshafen − Poslovno okolje še vedno ostaja nestabilno in zahtevno. V letu 2015 je stopnja rasti globalnega gospodarstva, industrijske proizvodnje in kemijske industrije precej zaostala za pričakovanji družbe. »Skozi leto se je gospodarska rast močno upočasnila. V tem gospodarskem okolju smo sprejeli odločne ukrepe, bistveno smo zmanjšali svoje zaloge, okrepili upravljanje stroškov in oklestili naš portfelj,« je na letni novinarski konferenci v Ludwigshafnu povedal Kurt Bock, predsednik upravnega odbora izvršnih direktorjev BASF SE.

V zadnjem četrtletju leta 2015 je prodaja znašala 13,9 milijarde evrov, kar je za 23 odstotkov nižje od ravni v enakem obdobju preteklega leta. To je bila predvsem posledica zamenjave sredstev z družbo Gazprom, ki se je končala septembra. V zadnjem četrtletju 2015 so tako v segmentu nafte in plina manjkale 3 milijarde evrov iz poslov trgovanja in skladiščenja plina.

Manj prihodkov od nafte in kemikalij

Prihodki iz poslovanja (EBIT) pred posebnimi postavkami so se v zadnjem četrtletju znižali za 436 milijonov evrov na približno milijardo evrov. Zmanjšanje je predvsem posledica bistveno nižjih prihodkov v segmentu olja in nafte ter segmenta kemikalij. Prihodki v segmentu nafte in olja so se zmanjšali predvsem zaradi nižjih cen, medtem ko je v segmentu kemikalij upad posledica nižjih marž v oddelku Petrokemikalij. Skozi celo leto je prodaja padla za 5 odstotkov na 70,4 milijarde evrov.

Dobiček in dolg nižja

Čisti dobiček je znašal 4 milijarde evrov, kar je pod ravnjo prejšnjega leta, ko je znašal 5,2 milijarde evrov. Čisti dobiček na delnico je padel s 5,61 evrov na 4,34 evrov. Neto dolg družbe se je zmanjšal za 710 milijonov evrov na 13 milijard evrov.

Predlog dividende 2,90 evra

BASF stoji ob svoji ambiciozni dividendni politiki in načrtuje, da bo na skupščini letnega srečanja delničarjev za poslovno leto 2015 predlagal dividendo v višini 2,90 evra na delnico (prejšnje leto 2,80 evra). Družba bi tako svojim delničarjem izplačala okoli 2,7 milijard evrov. »Glede na ceno delnice 70,72 evrov ob koncu leta 2015 BASF delnice znova ponujajo visok donos od dividend v višini okoli 4,1 odstotka. Še naprej si prizadevamo za povečanje naše dividende vsako leto ali vsaj njeno ohranjanje na ravni predhodnega leta,« je dejal Bock.

Napovedi

V letošnjem letu V BASF pričakujejo, da bo rast svetovnega gospodarstva dosegla približno enako stopnjo kot v letu 2015. Rast v Evropski uniji bo ostala primerljiva z ravnmi preteklega leta. V Združenih državah Amerike naj bi se rast nekoliko upočasnila. Družba napoveduje, da se bo gospodarska rast na Kitajskem še nekoliko pospešila, v Rusiji in Braziliji pa se bo recesija nekoliko umirila. Globalna kemična proizvodnja bo verjetno rasla nekoliko počasneje kot v letu 2015.

V 2016 BASF načrtuje skupne naložbe v višini približno 4,2 milijarde evrov. V primerjavi s prejšnjim letom si družba prizadeva za zmanjšanje investicijskih odhodkov za milijardo evrov.