Danes zaključek primopredaje na Darsu

Nadzorniki bodo novo poslovodstvo iskali z javnim razpisom.

pet, 12.02.2016, 06:00

Elektronsko cestninjenje

Odprt pa je tudi razpis za uvedbo elektronskega cestninjenja v prostem prometnem toku za težja vozila. Ponudbe so oddali Telekom Slovenije in Q-Free Traffic Design za sto milijonov evrov brez DDV, Iskratel in slovaški Sky Toll za 110 milijonov evrov brez DDV, Cetis in italijanski družbi Autostrade ter Engineering Informatica za 114,6 milijona evrov brez DDV ter ljubljanska in dunajska družba Kapsch Traffic Com za slabih 115 milijonov evrov brez DDV. Iskratel nastopa s satelitsko tehnologijo, vsi ostali ponudniki pa z mikrovalovno.

Ljubljana – Šele trideset dni po razrešitvi predsednika in člana uprave Darsa Matjaža Kneza in Franca Skoka se bo danes zaključila primopredaja. Do imenovanja novega poslovodstva vodi državno avtocestno družbo kot vršilec dolžnosti predsednika uprave Tomaž Vidic.

Razrešena Knez in Skok nista uspela s svojim predlogom za izdajo začasne odredbe, sodišče je namreč presodilo, da ni možnosti, da bi se vrnila na svoji dosedanji vodilni delovni mesti. Pravni postopki pa s tem niso zaključeni. Oba sta bila odpoklicana zaradi »hujše kršitve obveznosti«, Matjaž Knez je napovedal tudi nadaljevanje sodnega postopka.

V lastniku, Slovenskem državnem holdingu (SDH) so dolg postopek pojasnili z besedami, da je »primopredaja poslov dolžnost vsakega delavca, sicer pa stvar dogovora stare in nove uprave.«

Do delne primopredaje poslov med Francem Skokom in Matjažem Knezom, ter novo upravo je prišlo 29. januarja, nadaljevala (predvidoma in zaključila) pa se bo danes, ko bosta nekdanji član uprave in nekdanji predsednik uprave po sklepu nadzornega sveta vrnila družbi sredstva, ki sta jih, skladno z določili njunih individualnih pogodb, imela v uporabi. Slejkoprej gre za osebni vozili in mobilna telefona.

Zaplet s primopredajo očitno ni vplival ne na poslovanje Darsa ne na izvajanje projektov. Nadzorniki, vodi jih predsednik GZS Marjan Mačkošek, pojasnjujejo, da je sklep o imenovanju Tomaža Vidica konstitutivne narave in da poslovodstvo v novi (okrnjeni) sestavi dela s polnimi pooblastili.

Tomaž Vidic je trimesečno začasno poslovodenje prevzel takoj po imenovanju, s preostalima članoma poslovodstva, članom uprave Gašperjem Marcem in delavskim direktorjem Marjanom Sisingerjem so se že dan po zamenjavi sestali na seji, v začetku februarja pa so nadzorniki tudi sprejeli Darsov poslovni načrt za leto 2016. Takrat so nadzorniki tudi (ponovno) sklenili, da bodo novega predsednika in člana uprave iskali z javnim razpisom.

Po lanskem zaključku (dolgotrajne) gradnje (slepe) obalne štiripasovnice z dvocevnim predorom pod Markovcem, je najpomembnejše gradbišče na trasi avtoceste Gruškovje - Draženci. Polovico ceste že gradi skupina podjetij z vodilnim Pomgradom za 56,2 milijona evrov, za drugo polovico pa je državna revizijska komisija teden dni po kadrovski menjavi v Darsu tudi presodila, da Dars lahko podpiše 46 milijonov evrov vredno pogodbo s sarajevsko družbo Euro Asfalt, ki je na javnem razpisu sicer že lani pridobila 6,2 milijona evrov vredno javno naročilo za pripravljalna dela na tej trasi.

Prijavi sovražni govor