Država prek Sija do lastniškega vpliva na Perutnino Ptuj

Jeklarji so postali edini lastnik Holdinga PMP, Kad delnic v Perutnini ne bo prodal.
Objavljeno
05. februar 2016 17.55
Maja Grgič
Maja Grgič

Ljubljana – Slovenska industrija jekla – Sij je še utrdila svoj lastniški vpliv v Perutnini Ptuj. Ponudbo za odkup delnic Holdinga PMP so sprejeli vsi delničarji, s čimer je Sij postal edini lastnik te družbe, ki ima sicer nekaj več kot petodstotni delež v Perutnini. Posredno lastništvo v tej družbi pa se obeta tudi državi, zato je odločitev o neprodaji Kadovega deleža toliko bolj nerazumljiva.

Sij, ki je zdaj skupaj s PMP že več kot polovični lastnik Perutnine Ptuj, je namreč v skladu z zakonom objavil tudi prevzemno ponudbo za perutninsko družbo, in sicer po osem evrov na delnico, kolikor je Sij zanje plačal pri dokapitalizaciji podjetja.

Nekaj več kot petodstotni lastnik Perutnine je tudi Kapitalska družba (Kad), ki pa prevzemne ponudbe, s katero bi za delnice dobila 4,7 milijona evrov, ne bo prodala. Prav tako ne država, ki ima v družbi minoren delež – le 152 delnic.

In zakaj ne? Na Kadu bi delnice prodali, saj s tako majhnim deležem nimajo nobenega vpliva, a koalicija je v strategiji upravljanja kapitalskih naložb države Perutnino Ptuj opredelila kot pomembno naložbo, kjer naj bi država ohranila 25 odstotkov plus delnico, zato se Kad iz naložbe ne sme umakniti.

Vlada priporoča neprodajo

To pa ni nesmiselno le zaradi majhnega deleža, ampak ker bo država vpliv v Perutnini imela prek Sija, ki je sicer v večinski ruski lasti. Po spletu naključij prek posebne družbe. Sij bo namreč na zahtevo kupcev njihovih obveznic lastništvo Perutine prenesel na družbo SIPCO, ki se bo oddelila od Sija in v kateri bo država tako kot v Siju imela 25 odstotni delež plus delnico. Tak vpliv bo torej v celoti ustrezal definiciji pomembne naložbe, kot jo opredeljuje strategija. In če bo SIPCO postal edini lastnik Perutnine, bo imela država tak vpliv tudi v ptujski družbi.

A vlada je tako za svoj delež, enako pa je priporočila Kadu, nedavno našla še dodaten razlog, zakaj perutninskih delnic ne bi prodala. Kot so pojasnili, v zvezi z postopkom dokapitalizacije Perutnine Ptuj in izvedenim prevzemom Holdinga PMP poteka kriminalistična preiskava, ki ugotavlja pridobitev protipravne premoženjske koristi za subjekte vključene v navedene transakcije. Kot je znano, so se pod lupo kriminalistov zaradi tega znašla nekdanja uprava Perutnine z Romanom Glaserjem na čelu.

Neenakopravna obravnava delničarjev

S sprejemom prevzemne ponudbe za delnice Perutnine Ptuj bi po mnenju vlade država in Kad pripoznali neenakopravno obravnavo delničarjev in neustrezno vrednost delnice ponujene v postopku prevzemne ponudbe.

Poročali smo že, da je Sij delnice holdinga PMP, ki je bil v lasti menedžerjev Perutnine, odkupil po 100 evrov, kar bi lahko pomenilo, da so lastniki PMP za delnico Perutnine dobili več kot drugi delničarji ptujske družbe, ki jim Sij ponuja osem evrov. Po oceni vlade med 12,75 in 13 evrov več, zaradi česar bi lahko šlo za neenakopravno obravnavo delničarjev.

Član uprave Ilirike borznoposredniške hiše Matjaž Bernik v tem vladnem nasvetu Kadu ne vidi pravega smisla, ne glede na to, ali je naložba opredeljena kot pomembna ali ne.

»Lastništvo družbe se trenutno koncentrira, prihaja nov privatni lastnik, ki zagotovo ima načrte s podjetjem, sicer ne bi vlagal takšnega zneska denarja, možnost prihoda alternativnih kupcev za državni delež pa se s koncentracijo zmanjšuje. Torej ni prave logike, da se državni lastnik ne bi odločal o prodaji z ekonomskega vidika, razen če trenutni projekt konsolidacije ni načrtovan v smeri optimizacije poslovanja ciljne družbe in kasnejše nadaljnje prodaje oziroma če država ne vidi bolj donosnega izhoda iz naložbe,« pojasnjuje.

Bo Sij Kad na koncu iztisnil iz Perutnine?

Sij v prevzemni ponudbi za Perutnino, ki se izteče 25. februarja, ni opredelil prevzemnega praga, kot jih je razumeti, pa bi želeli pridobiti več kot 75-odstotni delež.

Pri tem bo zelo pomembno, ali bo prevzemno ponudbo sprejela Perutninska zadruga Ptuj, ki je lastnica skoraj 13 odstotkov delnic. Prav ta odločitev bi lahko pomembno vplivala tudi nam to, ali bo Siju uspelo v Perutnini dobiti več kot 90 odstotkov, kar pomeni da bi lahko nato Kad iz družbe celo iztisnil.