Grawe Zavarovalnica lani nad načrti

Dobiček pred davki je znašal 3,2 milijona evrov, čisti dobiček 2,6 milijona evrov, tržni delež je večji za 1,6 odstotka.

pet, 21.03.2014, 10:09; spremenjen: 11:13

Ljubljana − Skupni prihodki od zavarovalnih premij Zavarovalnice Grawe so lani znašali 32,5 milijona evrov. Kljub zaostrenim gospodarskim razmeram in trendu upadanja zavarovalniškega trga so povečali tržne deleže tako na področju življenjskih kot tudi premoženjskih zavarovanj.

Poslovni izid pred obdavčitvijo je znašal 3,2 milijona evrov, čisti dobiček pa 2,6 milijona evrov, kar je nad načrti.

Število sklenjenih zavarovanj na 211.232, tržni delež se je povečal na 1,66 odstotka, na področju premoženjskih zavarovanj z 0,91 na 0,95 odstotka, na področju življenjskih zavarovanjih pa s 3,53 na 3,57 odstotka. Lani je zavarovalnica imela rekordno število škodnih zahtevkov, in sicer 12.331. Obračunani kosmati zneski za izplačilo škod so znašali 23,4 milijona evrov, kar je 2,8 odstotka več kot v letu 2012.

Kosmati prihodki od zavarovalnih premij so dosegli 32,5 milijona evrov, od tega 13,4 milijona na področju premoženjskih zavarovanj in 19,2 milijona na področju življenjskih zavarovanj. Kljub padcu zaračunane premije na celotnem tržišču so dosegli na področju premoženjskih zavarovanj 0,76-odstotno rast prihodkov od zaračunanih premij.

Celotna vrednost zavarovalnega kapitala življenjskih zavarovanj je konec leta 2013 dosegla 480 milijonov evrov. Strankam Grawe Zavarovalnice, ki imajo sklenjeno življenjsko zavarovanje z udeležbo pri dobičku, se vsako leto pripiše dobiček iz poslovanja. Od ustanovitve do leta 2013 se je dobiček pripisal več tisoč strankam v vrednosti 13,6 milijona  evrov.

Prijavi sovražni govor