Probanka in Factor banka brez licence

Izredni upravi bank sta izpolnili cilje izrečenih izrednih ukrepov za krepitev stabilnosti finančnega sistema.

Ba. Pa.
čet, 11.02.2016, 13:39

Ljubljana − Bančna licenca za Factor banko in Probanko ne velja več. Kot so sporočili iz Banke Slovenije: »Svet Banke Slovenije je dne 9. 2. 2016 odločil o prenehanju izredne uprave v Factor banki in Probanki, ker sta izredni upravi izpolnili cilje izrečenih izrednih ukrepov za krepitev stabilnosti finančnega sistema.«

Postopek nadzorovane likvidacije obeh bank, začet septembra 2013, se je zaključil, saj so vsi deponenti obeh bank poplačani. Svet BS je tako ugotovil, da so bili izpolnjeni pogoji za prenehanje dovoljenja za opravljanje bančnih storitev obeh bank.

Kot smo že pisali, imata banki skupaj za še 311 milijonov evrov kreditnega portfelja, 115 zaposlenih in 369 milijonov evrov kredita do države in sta tik pre pripojitvijo DUTB. Svet Banke Slovenije meni, da se s pripojitvijo obeh družb k DUTB zagotavlja racionalizacija poslovanja, predvsem pa pripojitev pomeni daljši čas unovčevanja premoženja prevzetih družb ter s tem večji iztržek in manjšo verjetnost za dodatno kapitalsko breme za lastnika oziroma za davkoplačevalce.

Svet BS se je v torek seznanil tudi z revidiranima letnima poročiloma bank za lani, po katerem ima Factor banka na 31. decembra lani 1,3 milijona evrov kapitala in 16 milijonov evrov neizkoriščene možnosti dokapitalizacije. Probanka pa ima 9,9 milijona evrov negativnega kapitala in 60 milijonov evrov neizkoriščene možnosti dokapitalizacije.

Država Probanko dokapitalizirala s 176 milijoni evrov, Factor banko pa z 269 milijoni evrov.

Prijavi sovražni govor