Sredi februarja razpis za spodbujanje investicij v Pokolpju

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko najmanj 15.000 evrov in največ 50.000 evrov.

pon, 25.01.2016, 17:36

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:

- 45 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
- 35 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
- 25 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Ljubljana - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) bo predvidoma sredi februarja objavilo javni razpis za spodbujanje začetnih investicij ter ohranitev obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2016.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih naložbah.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko najmanj 15.000 evrov in največ 50.000 evrov. Rok za prispetje vlog na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma do 15. marca opoldne. Predvideni datumi odpiranja vlog: 16., 17., 18. in 21. marec. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa je 60 dni od zadnjega datuma odpiranja vlog.

Letos dobrih pol milijona evrov

Okvirna višina razpisanih sredstev za letošnje leto bo znašala 520.000 evrov. od tega bo za manjše projekte namenjenih okoli 250.000 evrov, za manjše projekte-turizem pa okvirno 270.000 evrov.

Prijavitelji so do sredstev državnih pomoči upravičeni samo, če bo vloga oddana pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti v zvezi s projektom.

Začetek del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. Pri pridobitvi sredstev poslovne enote pomeni začetek del trenutek, ko se pridobi predujem ali kupnina za pridobljena sredstva.

MGRT bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale od oddaje vloge na razpis do najkasneje 21. oktobra.

 

 

Povezane novice

Razvojni program Pokolpje − za povečanje brezposelnosti
5. november ob 12:00
Na polovici je uresničenega le 7,2 odstotka vrednosti programa, najpomembnejši ukrepi se ne izvajajo.
Prijavi sovražni govor