Telekomova skupina lani z 68 milijoni dobička

Skupina je lani v primerjavi z letom 2014 − brez podatkov prodane družbe One − povečala število uporabnikov.

A. S.
čet, 10.03.2016, 10:10; spremenjen: 12:11
»Rezultati, ki smo jih dosegli v letu 2015, dokazujejo, da zastavljeno strategijo uspešno uresničujemo. V Sloveniji krepimo položaj na trgu IT- rešitev, na trgih Jugovzhodne Evrope pa povečujemo število uporabnikov. Uporabnikom zagotavljamo vrhunske storitve, napredne tehnološke rešitve in razvoj, ki je skladen z najsodobnejšimi trendi v panogi. Z omrežjem LTE/4G smo tako konec leta pokrivali več kot 95 odstotkov prebivalcev Slovenije, kakovost in stabilnost našega omrežja pa se kaže tudi v percepciji uporabnikov, ki nas prepoznavajo kot ponudnika z najboljšim omrežjem. Razvoj storitev in intenzivno krepitev omrežja bomo nadaljevali tudi v prihodnjem obdobju, v katerem bomo družbo Telekom Slovenije tudi transformirali,« so v TS zapisali besede predsednika uprave Rudolfa Skobeta.

Ljubljana − Skupina Telekom Slovenije (STS) je v letu 2015 dosegla 68,1 milijona evrov čistega dobička, kar je tri odstotke več od načrtovanega. EBITDA (dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki) pa je znašal 200,8 milijona evrov, 1,3 odstotka več od načrtovanega in 18 odstotkov več kot v letu 2014.

Združitev makedonske hčerinske družbe One z Vipom, hčerinsko družbo avstrijskega telekoma, se v neto finančnem izidu odraža v skupni višini 30,4 milijona evrov.

STS je v letu 2015 dosegla 729,5 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke manj kot v letu 2014, v Telekomu pa so ob objavi informacije o poslovanju v lanskem letu zapisali, da prihodki obeh let niso neposredno primerljivi, saj je bila družba One v letu 2015 vključena v popolno konsolidacijo STS le do 31. julija 2015.

V fiksnem segmentu je STS prihodke klasične govorne telefonije, ki upadajo zaradi prehoda na IP in mobilno telefonijo, nadomestila z rastjo prihodkov na področju IT-storitev, ki so se, v primerjavi z letom 2014, dvakrat povečali in so v letu 2015 znašali 26,6 milijona evrov. Skupno je Skupina Telekom Slovenije v letu 2015 ustvarila 747,2 milijona evrov poslovnih prihodkov.

V primerjavi z letom 2014 je Skupina Telekom Slovenije v letu 2015 za 22,2 odstotka izboljšala delež EBITDA v čistih prihodkih od prodaje, ki znaša 27,5 odstotka.

Skupini Telekom Slovenije se je v primerjavi z letom 2014 povečalo število uporabnikov. Število mobilnih uporabnikov je bilo v letu 2015 tri odstotke večje, število TV-priključkov šest odstotkov, število fiksnih širokopasovnih priključkov pa štiri odstotke. Zaradi primerljivosti podatkov so iz primerjave izvzeti priključki makedonske družbe One.

Telekom Slovenije in hčerinske družbe

Matični Telekom Slovenije (TS) je imel lani za 45,9 milijonov evrov čistega dobička, kar je opazno več od 17,8 milijonov evrov v letu 2014 ustvarjenega dobička. Večje hčerinske družbe so poslovale z izgubo, tudi kosovski Ipko, ki je imel v letu 2014 še 564 tisoč evrov dobička, je leto 2015 končal z 2,1 milijona evrov izgube. In to ob le za štiristo tisočakih manjših poslovnih prihodkih, ki jih je bilo lani 69,2 milijona evrov. Tudi materinski TS je poslovne prihodke s 649 milijonov zmanjšal na 648 milijonov.

Zato pa je TS po večal EBITDA za 32 odstotkov na 166 milijonov, Ipko pa zmanjšal za deset odstotkov na 23,6 milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja (EBIT) TS je znašal 46,5 milijonov evrov, predlani le 1,3 milijona evrov. EBIT Ipka je bil 4,4 milijona evrov, predlani 7,1 milijon evrov.

Naložbe

Naložbe STS so lani dosegle 113 milijonov evrov, predlani pa skupaj s 64,5 milijona evrov za frekvenčnino TS 176,5 milijona evrov, brez te pa je bila predlanska številka podobna lanski, 112 milijonov evrov.

Zaposleni

Na lansko silvestrovo je bilo v STS zaposlenih 3803 ljudi, za 14 odstotkov manj kot 31. decembra 2014, ko jih je bilo 4431. Dve tretjini razlike, 420 zaposlenih, gre na račun makedonske družbe One, kjer v lanski statistiki ni več zaposlenih. V matičnem TS se je število zaposlenih z 2749 leta 2014 lani zmanjšalo za 206 ali 7 odstotkov na 2543.

Tržni deleži

V lanskem četrtem četrtletju je imel TS v Sloveniji z 201.516 priključki 34,5-odstotni tržni delež v fiksnem širokopasovnem dostopu (minus 0,6 odstotne točke glede na leto 2014), pri mobilni telefoniji z 1.089.634 priključki 46,3-odstotni tržni delež (minus 2,1 odstotne točke), pri VoIP 36-odstotni tržni delež in pri UP TV 52,2-odstotni tržni delež.

Prijavi sovražni govor