Investicije v vrtce vse bolj po polžje

V enoti vrtca Pedenjped v Zgornjem Kašlju se je število načrtovanih oddelkov z 11 zmanjšalo na osem, v vrtcu Galjevica pa s šest na dva.

sre, 16.03.2016, 06:00

Ljubljana – Med že več let načrtovanimi investicijami v vrtce, katerih začetek se premika iz leta v leto, se bo letos vendarle, kot kaže, začela gradnja enote Zgornji Kašelj v okviru vrtca Pedenjped, ki bi po prvotnih načrtih morala biti zgrajena že konec leta 2014.

Najprej je bilo v enoti vrtca Pedenjped v Zgornjem Kašlju predvidenih enajst oddelkov, zdaj jih bo osem, in sicer štirje za otroke od enega do treh let, trije za starejše, eden pa bo opremljen tudi za otroke s posebnimi potrebami. Pred dvema letoma je že kazalo, da te gradnje sploh ne bo, toda potem so se na občini po analizi vpisa vendarle odločili zanjo. Ocenjena vrednost investicije je 3,38 milijona evrov.

Prizidek v Zgornjem Kašlju konec leta 2017

Vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič je povedala, da je za novogradnjo te enote, ki bo glede na ugotovljene potrebe imela osem oddelkov, v izdelavi projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letošnjem občinskem proračunu je zagotovljenih 387.633 evrov za projektno dokumentacijo, začetek gradnje in stroške strokovnega gradbenega nadzora. Projekt bo predvidoma končan konec leta 2017. V načrtu razvojnih programov je zanj prihodnje leto predvidenih še 2,9 milijona evrov.

Vrtec Galjevica prihodnje leto

Že leta 2013 bi moral biti zgrajen prizidek v vrtcu Galjevica. Pred dvema letoma je občina nameravala na dražbi NLB Leasinga odkupiti prostore zasebnega vrtca Zvezdica na Rakovniški, ki naj bi jih nato priključili galjeviškemu, nato pa si je premislila in sklenila zgraditi le manjši prizidek. V načrtih izpred treh let je bilo v prizidku predvidenih šest novih oddelkov, zatem so število postopno zmanjševali in po zadnjih podatkih naj bi bila le dva.

Po besedah Fabčičeve je ta projekt v fazi priprave. Potrebe po številu oddelkov še preverjajo, trenutno pa predvidevajo, da bodo potrebovali samo dva. Po potrditvi potreb bodo gradnjo predvidoma izvedli v letih 2017 in 2018, pri čemer bo vse odvisno od vpisa v vrtce. Ocena vrednosti bo znana po potrditvi števila potrebnih oddelkov. Letos za to gradnjo v mestnem proračunu ni namenjenih sredstev, saj se po časovnem načrtu investicija ne bo začela pred prihodnjim letom, je pojasnila Fabčičeva.

Za letos je načrtovana tudi gradnja igrišča v enoti Sapramiška vrtca Šentvid. Trenutno pridobivajo pravnomočno gradbeno dovoljenje, je povedala Fabčičeva. Letos je v ljubljanskem proračunu za ureditev igrišča in parkirišča zagotovljenih 150.000 evrov. Celotna investicija je sicer ocenjena na 299.000 evrov z davkom.

Prav tako naj bi zgradili prizidek za večnamenski prostor v vrtcu Mojca. Zdaj poteka postopek javnega naročila za izbiro izvajalca del. Letos so v mestnem proračunu za izvedbo tega projekta zagotovili 99.000 evrov.

Prenova počitniškega doma na Hrvaškem

V Umagu pa namerava ljubljanska mestna občina letos celovito prenoviti počitniški dom Draga Makuca, ki ga upravlja Zavod za letovanje in rekreacijo otrok. V občinskem proračunu je za gradbena, obrtna in inštalacijska dela, projektno in drugo dokumentacijo ter strokovni gradbeni nadzor za ta dom zagotovljenih 794.000 evrov.

Ljubljanska občina je sicer lastnica še sedmih počitniških domov za otroke, v katerih potekajo letovanja in zimovanja predšolskih otrok kot del izvedbenega kurikuluma v vrtcih. Štirje so v Sloveniji: v Piranu, Srednjem Vrhu in Zgornjih Gorjah jih upravlja Zavod za letovanje in rekreacijo otrok, v Pacugu pa Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič - Rudnik. Še trije so na Hrvaškem: v Savudriji in Poreču ju upravlja Zavod za letovanje in rekreacijo otrok, v Zambratiji pa Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste - Polje. Te počitniške domove uporabljajo tudi osnovne šole za letne šole v naravi in drugi uporabniki iz socialno šibkejšega okolja.

Prijavi sovražni govor