Slovensko cesto bo krasila vodna skulptura

Občina objavila arhitekturni razpis, ki umetnikom pušča veliko svobode. Prenova juga Slovenske bo dražja za četrt milijona.
Objavljeno
11. januar 2016 16.17
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana – Občina je skupaj z arhitekturno zbornico objavila natečaj za najprimernejšo rešitev za ureditev vodne skulpture na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste. Ideje zbirajo še mesec dni, kakšna bo videti nova skulptura, pa bo predvidoma znano marca.

Predmet natečaja je postavitev vodne skulpture v razširjenem delu Slovenske na severnem delu ploščadi pred Konzorcijem: »Vodna skulptura se mora s svojo obliko in pojavnostjo ter funkcionalnostjo prilagoditi kontekstu prostora, ki ga ustvarjajo iztek Tomšičeve ulice na Slovensko cesto, mikroambient piazzette pred Konzorcijem z drevoredom in Levstikovimi arkadami, predvidena preureditev pritličja Name, ki bo zapirala severni rob piazzette, in funkcionalna povezava prek Slovenske ceste v Knafljev prehod.« Skulptura se mora ujemati tudi z novo talno ureditvijo Slovenske.

Značaj trga

Kot je zapisal podžupan Janez Koželj, predsednik ocenjevalne komisije, so se preureditvi Slovenske »namenili dodati še skulpturo v obliki vodnjaka, ki naj da ploščadi pred arkadami Konzorcija značaj trga in ponuja mimoidočim različne interakcije«. Razpisovalec natečaja pušča sodelujočim likovnim umetnikom in oblikovalcem prostora vso svobodo in za skulpturo ne določa višinskih ali tlorisnih omejitev, prav tako ne cenovnih; zapisali so le, da naj bosta projektiranje in izvedba »ekonomična in racionalna«. V projektni nalogi še piše, da morajo biti vsi elementi ureditve zasnovani iz trajnih materialov in oblikovani tako, da omogočajo enostavno vzdrževanje, sodelujoči natečajniki pa naj razmislijo tudi o osvetlitvi vodne skulpture.

V usmeritvah za izvedbo natečaja, ki jih je pripravil zavod za varstvo kulturne dediščine, pa je Darja Pergovnik zapisala, da naj umestitev skulpture upošteva zgodovinski razvoj prostora ter v zasnovo vključi reminiscence in simbolni pomen iztekov Tomšičeve ulice v prostor Tivolija na zahodni strani in na Slovensko cesto (in prek nje na zelene površine v Knafljevem prehodu) v vzhodni smeri. »Nova skulptura naj ne bo zasnovana kot centralna kompozicija, ki bi zapirala poglede vzdolž Tomšičeve ulice na pomembne javne objekte, drevored in Tivoli, temveč naj usmerja in poudarja poglede nanje,« pravi Pergovnikova. Kot navaja, je bila nekoč Tomšičeva ulica (za Cankarjevo cesto) druga najpomembnejša povezava med mestnim središčem in Lattermannovim drevoredom v Tivoliju.

Nagrada 3600 evrov

Natečajne elaborate na sedežu Zapsa, zbornice za arhitekturo in prostor, zbirajo do 12. februarja. Ocenjevalna komisija bo rešitve vrednotila glede na urbanistično, umetniško (ocenjevali bodo umetniški učinek, izvirnost in sporočilo) in arhitekturno zasnovo, tehnične rešitve ter varnost in primernost za uporabo, pri čemer bodo upoštevali tudi odpornost proti vandalizmu. Komisija naj bi odločila na začetku marca, razstava elaboratov pa je predvidena za 12. marec. Zmagovalec bo dobil nagrado v znesku 3600 evrov, drugouvrščeni 3000, tretji pa 2000 evrov.