Slovensko cesto bo krasila vodna skulptura

Občina objavila arhitekturni razpis, ki umetnikom pušča veliko svobode. Prenova juga Slovenske bo dražja za četrt milijona.

tor, 12.01.2016, 06:00
Še en aneks za jug Slovenske

 

Aneks za podaljšanje roka obnove južnega dela Slovenske ceste do konca marca, o katerem smo poročali konec leta, ne bo edini. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija je namreč prvi delovni dan novega leta odločilo, da bodo izvajalcu KPL oddali dodatna dela na tem odseku Slovenske v vrednosti skoraj četrt milijona evrov. Kot so zapisali, sta vzroka za podražitev dva. Prvi so arheološke najdbe, ki so bile odkrite med izkopavanji in zaradi varovanja katerih se je spremenila tehnologija izvajanja del, saj je bilo kanalizacijo pod Bukvarno treba izvesti brez izkopa – s tako imenovanim podvrtavanjem. »Točnih podatkov o arheologiji po Slovenski cesti pred izkopom ni bilo. Prav tako je bilo slabo stanje temeljev objektov ob Slovenski ugotovljeno šele ob izkopu, navodilo izvedencev (geomehanikov) pa je bilo, da je zaradi teh ugotovitev in globine izkopov (približno šest metrov) treba gradbene izkope izvajati s ščitenjem z opaži,« so zapisali pri Vo-Ki. Drugi razlog je prometna zapora: »Izvajalec je v svoji ponudbi prvotno predvideval izvajanje del ob popolni zapori Slovenske ceste, uvedena pa je bila delna zapora, kar tudi vpliva na rok dokončanja del in hkrati povečuje stroške izvedbe.« Aneks v vrednosti nekaj manj kot 240 tisočakov brez DDV pomeni kar 30 odstotkov osnovne vrednosti, določene v pogodbi med Vo-Ko in KPL. Skupna vrednost prenove Slovenske ceste med Aškerčevo in Šubičevo (vključno z arheološkimi izkopavanji) je tako z davkom že skoraj tri milijone evrov.

Ljubljana – Občina je skupaj z arhitekturno zbornico objavila natečaj za najprimernejšo rešitev za ureditev vodne skulpture na stičišču Tomšičeve ulice in Slovenske ceste. Ideje zbirajo še mesec dni, kakšna bo videti nova skulptura, pa bo predvidoma znano marca.

Predmet natečaja je postavitev vodne skulpture v razširjenem delu Slovenske na severnem delu ploščadi pred Konzorcijem: »Vodna skulptura se mora s svojo obliko in pojavnostjo ter funkcionalnostjo prilagoditi kontekstu prostora, ki ga ustvarjajo iztek Tomšičeve ulice na Slovensko cesto, mikroambient piazzette pred Konzorcijem z drevoredom in Levstikovimi arkadami, predvidena preureditev pritličja Name, ki bo zapirala severni rob piazzette, in funkcionalna povezava prek Slovenske ceste v Knafljev prehod.« Skulptura se mora ujemati tudi z novo talno ureditvijo Slovenske.

Značaj trga

Kot je zapisal podžupan Janez Koželj, predsednik ocenjevalne komisije, so se preureditvi Slovenske »namenili dodati še skulpturo v obliki vodnjaka, ki naj da ploščadi pred arkadami Konzorcija značaj trga in ponuja mimoidočim različne interakcije«. Razpisovalec natečaja pušča sodelujočim likovnim umetnikom in oblikovalcem prostora vso svobodo in za skulpturo ne določa višinskih ali tlorisnih omejitev, prav tako ne cenovnih; zapisali so le, da naj bosta projektiranje in izvedba »ekonomična in racionalna«. V projektni nalogi še piše, da morajo biti vsi elementi ureditve zasnovani iz trajnih materialov in oblikovani tako, da omogočajo enostavno vzdrževanje, sodelujoči natečajniki pa naj razmislijo tudi o osvetlitvi vodne skulpture.

V usmeritvah za izvedbo natečaja, ki jih je pripravil zavod za varstvo kulturne dediščine, pa je Darja Pergovnik zapisala, da naj umestitev skulpture upošteva zgodovinski razvoj prostora ter v zasnovo vključi reminiscence in simbolni pomen iztekov Tomšičeve ulice v prostor Tivolija na zahodni strani in na Slovensko cesto (in prek nje na zelene površine v Knafljevem prehodu) v vzhodni smeri. »Nova skulptura naj ne bo zasnovana kot centralna kompozicija, ki bi zapirala poglede vzdolž Tomšičeve ulice na pomembne javne objekte, drevored in Tivoli, temveč naj usmerja in poudarja poglede nanje,« pravi Pergovnikova. Kot navaja, je bila nekoč Tomšičeva ulica (za Cankarjevo cesto) druga najpomembnejša povezava med mestnim središčem in Lattermannovim drevoredom v Tivoliju.

Nagrada 3600 evrov

Natečajne elaborate na sedežu Zapsa, zbornice za arhitekturo in prostor, zbirajo do 12. februarja. Ocenjevalna komisija bo rešitve vrednotila glede na urbanistično, umetniško (ocenjevali bodo umetniški učinek, izvirnost in sporočilo) in arhitekturno zasnovo, tehnične rešitve ter varnost in primernost za uporabo, pri čemer bodo upoštevali tudi odpornost proti vandalizmu. Komisija naj bi odločila na začetku marca, razstava elaboratov pa je predvidena za 12. marec. Zmagovalec bo dobil nagrado v znesku 3600 evrov, drugouvrščeni 3000, tretji pa 2000 evrov.

Povezane novice

Arheologi se na Slovenski že umikajo komunalcem
5. december ob 06:00
Še pred iztekom leta bodo arheologi končali izkopavanja na južnem delu Slovenske – Med emonskimi najdbami tudi nekaj presenetljivih ...
Prijavi sovražni govor