V šolah dodatni oddelki za številčnejše generacije

Na MOL proučujejo tudi možnosti za ureditev dodatnih učilnic zaradi novih sosesk na OŠ Vrhovci in OŠ Polje.
Objavljeno
11. februar 2016 17.03
Andreja Žibret
Andreja Žibret

Ljubljana – Glede na generacije otrok, ki so trenutno v vrtcih, bo vpis otrok v osnovne šole na območju Ljubljane še naraščal do šolskega leta 2018/2019, to je še dve leti. Ob letošnjem vpisu, ki se je končal včeraj, na MOL ugotavljajo, da bodo oddelki bolj polni.

Povprečno število učencev v javnem oddelku prvega razreda se je letošnje šolsko leto zmanjšalo s 24 na 23,4, podobno je bilo v predlanskem šolskem letu, ko je bilo v razredu v povprečju 23,2 učenca. V predlanskem šolskem letu se je v 48 javnih šol vpisalo 2731 prvošolčkov, v dve zasebni pa 96, v lanskem v javne šole 2819 učencev, 114 v tri zasebne, v letošnje šolsko leto pa 2861 v javne in 116 v tri zasebne.

Tudi v prihodnje generacije z več kot 3000 otroki

V javnih OŠ se je število prvošolčkov povečalo za 42, v zasebnih pa za dva. Letos je šest let dopolnilo 3253 otrok, koliko jih bo šolo tudi obiskovalo, pa bo znano konec junija, ko bodo vedeli, koliko otrok bo odložilo šolanje; običajno se za to odločijo starši od 200 do 220 otrok. Kot je povedala vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič, je prostora še dovolj, šole pa bodo upoštevale merila za oblikovanje oddelkov. Pravi, da bo glede na večje generacije otrok zagotovo potrebno oblikovati več oddelkov, vendar je to odvisno od primera do primera in ni splošnih pravil.

Na vprašanje, o kakšnih ukrepih razmišljajo na MOL čez dve leti, ko bo število otrok začelo upadati in kako bo to vplivalo na ljubljansko mrežo šol, Fabčičeva odgovarja, da podatki iz programa SOKOL ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kažejo le majhno zniževanje rodnosti, ki je še vedno nad 3000 otrok na leto. Zato bo MOL nadaljevala z zagotavljanjem dodatnih mest v šolah, pri tem pa bodo skrbno in v sodelovanju s šolami spremljali vpise otrok. »Številčnejše generacije otrok se vsako leto pomikajo v višje razrede, za kar zagotavljamo ustrezne prostorske kapacitete, medtem ko manjše generacije končujejo osnovno šolo, to pa pomeni več prostorskih potreb in učinek večjih generacij še vrsto let,« razlaga Fabčičeva.

V Ljubljani se približno petina otrok vpiše v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, vendar mora s tem soglašati šola, v kateri želijo vpisati otroka. V letu 2013/2014 se je izven svojega šolskega okoliša vpisalo 661 otrok ali 22 odstotkov vseh vpisanih otrok v ljubljanski občini, od tega 95 otrok iz drugih občin. V šolskem letu 2014/2015 se je izven svojega šolskega okoliša vpisalo 578 otrok ali 20 odstotkov vseh vpisanih otrok v ljubljanski občini, od tega 74 otrok iz drugih občin. V šolskem letu 2015/2016 pa se je izven svojega šolskega okoliša vpisalo 527 otrok ali 18 odstotkov vseh vpisanih otrok v ljubljanski občini, od tega 65 otrok iz drugih občin. Kot pravi Fabčičeva, zaradi tega v šolah ni večjih sprememb, saj zaradi vpisa otrok iz drugih šolskih okolišev šole ne smejo oblikovati dodatnih oddelkov. Pri večini šol je tudi vpis iz drugih okolišev ostal nespremenjen. Posamezne šole pa so morale zaradi povečanega vpisa otrok iz lastnega šolskega okoliša vpise otrok iz drugih šolskih okolišev tudi zavrniti.

Po analizi vpisa morebitne spremembe okolišev

Zanimalo nas je tudi, ali bo v prihodnjem šolskem letu prišlo do spremembe šolskih okolišev, še posebej so zaradi novih sosesk Polje III in IV zaskrbljeni na OŠ Polje, kritično naj bi bilo že prihodnje šolsko leto, zaradi soseske Zeleni gaj na Brdu pa bo več prostora potrebovala tudi OŠ Vrhovci. Predlani pa je MOL pobudo o združevanju šolskih okolišev prejela od OŠ Koseze, OŠ Miška Kranjca in OŠ Valentina Vodnika. Fabčičeva je dejala, da bodo počakali na rezultate vpisa v prvi razred. Po analizi vpisa in prostora se bodo odločili za nadaljnje postopke morebitnih sprememb šolskih okolišev že v letošnjem letu.

Sicer pa pravi, da skupaj s šolami sprejemajo najustreznejše rešitve in ukrepe, med njimi tudi preusmerjanje otrok na bližnje šole, notranje preureditve, manjše dozidave, kjer je to mogoče. Trenutno proučujejo tudi možnosti za notranjo prezidavo za ureditev dodatnih učilnic ter pripravljajo projekte za še dodatno povečanje prostora zaradi novih sosesk na OŠ Vrhovci in OŠ Polje.

Preureditve na več šolah

Letos bodo notranja preureditvena dela, dobava opreme oziroma dozidava potekali na več šolah. Na OŠ Vrhovci bodo pridobili eno učilnico znotraj šole. Na OŠ Franca Rozmana Staneta poteka rekonstrukcija objekta v več fazah, letos bodo pridobili tri nove učilnice. Na OŠ Danile Kumar bodo preuredili notranji prostor in pridobili eno novo učilnico. Na OŠ Zalog bodo z dozidavo pridobili tri učilnice. Na OŠ Nove Jarše bodo hišniško stanovanje preuredili v knjižnico, na mestu dosedanje pa uredili nove učilnice. Na OŠ Zadobrova bodo pridobili štiri nove učilnice, na OŠ Polje pa bo rekonstrukcija telovadnice v nove učilnice ter ureditev nove telovadnice. Na OŠ Majde Vrhovnik načrtujejo notranje preureditve. Dokončali bodo še prizidek B na OŠ Koseze, v katerega bomo umestili novo knjižnico, na mestu dosedanje knjižnice pa uredili novo učilnico. Prav tako bo dodatni prostor potrebovala OŠ Kašelj, v kateri trenutno v delu prostorov gostuje vrtec Pedenjped. Na OŠ n. h. Maksa Pečarja se bo letos začel projekt z novo športno dvorano in dozidavo učilnic. Upravičenost za nadaljevanje investicijskih načrtov pa bodo ponovno proučili ob analizi letošnjega vpisa v šolo.

Sicer pa so končane dozidave na OŠ Vide Pregarc, OŠ Kolezija in OŠ Koseze. V preteklih treh letih pa so na OŠ Vižmarje Brod in OŠ Zadobrova zgradili po štiri dodatne učilnice. Predlani so popolnoma uredili in nadgradili podružnico z vrtcem na Jančah.

Lani 2,6 milijona evrov za brezplačne prevoze

Če učenec obiskuje šolo v svojem šolskem okolišu, ima na podlagi 56. člena zakona o osnovni šoli pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole ali če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. V letošnjem šolskem letu je do brezplačnega prevoza upravičenih 3736 učencev. Za brezplačne prevoze otrok v šolo in nazaj so leta 2014 namenili 2.054.197 evrov, lani pa 2.568.688 evrov, predvsem za individualne, organizirane šolske prevoze in mestne prevoze z uporabo kartice urbana.