Za gostinski vrt ob Tromostovju po novem le še 120 tisočakov

Prešernov trg: trenutnemu najemniku se pogodba izteče junija, po novem bo taksa določena vnaprej in precej nižja.
Objavljeno
25. januar 2016 16.18
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana – Podjetju Seam se čez nekaj mesecev izteče štiriletna pogodba za najem površine za gostinski vrt na Prešernovem trgu. Račun za zadnji obrok letne uporabnine mu bo občina izdala šele tik pred iztekom pogodbe. Bo pa po novem uporaba te javne površine precej cenejša.

Od spomladi 2012, ko je občina sklenila štiriletno najemno pogodbo za uporabo javne površine za gostinski vrt na Prešernovem trgu, pa do danes, je MOL z oddajo te površine prejela le 314.000 evrov. Kot smo poročali, je s sodno poravnavo privolila, da ji najemnik namesto dveh zapadlih obrokov v skupnem znesku 445.300 evrov in dobrih 33.000 evrov zamudnih obresti plača le 95.000 evrov. Razliko, 383.000 evrov, je občina v sodni poravnavi priznala Seamu, ker med letoma 2007 in 2011 ni smel uporabljati enajstih kvadratnih metrov javne površine oziroma je sodišče ugotovilo, da je inšpektorat Seamu na tej površini neutemeljeno preprečil postavitev sladoledne vitrine.

Enajst kvadratnih metrov predstavlja 3,5 odstotka celotne površine gostinskega vrta (313 kvadratnih metrov je Seamu leta 2007 odmerila občina), priznana odškodnina pa kar 36 odstotkov najemnine za petletno obdobje. Na občini ne zanikajo, da je odškodnina visoka, a so izračunali, da so še vedno na boljšem: drugi najugodnejši ponudnik je na razpisu iz leta 2007 ponudil 443.000 evrov manj za petletni najem, na razpisu iz leta 2012 pa 50 tisočakov manj, zato so na MOL prepričani, da so »kljub sodni poravnavi ravnali gospodarno in v korist MOL«.

Računi za nazaj

Seam sicer MOL še vedno dolguje zadnji, četrti obrok letne uporabnine. Pogodba se izteče 15. junija, šele spomladi pa bo občina najemniku izdala zadnji račun v višini 222.650 evrov (z DDV). Z izjemo prvega obroka, ki je bil plačan junija 2012 namreč občina Seamu izdaja račune za nazaj. Kot pojasnjujejo, je bilo tako določeno v razpisnih pogojih in kasneje tudi v pogodbi. Na naše vprašanje, ali je izdajanje računov za nazaj praksa tudi pri drugih najemnikih oziroma uporabnikih javnih površin, na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet (OGDP) niso odgovorili. Zapisali so le: »Po prejšnjem odloku so se z vsemi najemniki sklepale pogodbe. Račun je bil izdan v nekaj dneh po podpisu pogodbe, v primeru neplačila smo začeli postopek za sodno izvršbo.«

Če je občina z oddajo gostinskega vrta na Prešernovem trgu prek razpisa po principu dražbe – izbran je bil kandidat, ki je ponudil najvišjo najemnino – v obdobju 2007–2012 iztržila 210 tisočakov na leto, med letoma 2012 in 2016 pa 182 tisočakov (brez davka in neupoštevajoč kasnejšo sodno poravnavo), bo od letos naprej cena določena vnaprej in precej nižja – znašala bo 120 tisočakov. Tako so namreč določili s spremembami odloka o posebni rabi javnih površin MOL, ki velja slab mesec dni. Za gostinski vrt na Prešernovem trgu je bila tudi v starem odloku določena cena 120.000 evrov na leto, a je šlo prej za »izhodiščno višino uporabnine«, po novem pa gre za »višino občinske takse za posebno rabo javne površine«.

Takse za ute za kostanj popravili

Na OGDP so zapisali, da je na podlagi novega odloka namesto uporabnine predpisana občinska taksa in da zato merilo za izbiro ponudnika ne more biti ponujeni znesek. Niso pa pojasnili, zakaj so uvedli takšne spremembe, niti ni to zapisano v obrazložitvi odloka. V njej so le zapisali, da »predlog višine občinske takse izhaja iz dosedanjih izkušenj obračunavanja uporabnine« in da se je pri uporabnini obračunal tudi DDV, ki se pri taksi ne zaračunava. Nikjer pa ni pojasnjeno, zakaj je določena taksa precej nižja, kot je bila uporabnina v preteklih devetih letih.

Na podoben primer je v razpravi v mestnem svetu opozoril svetnik SDS Janez Moškrič, in sicer na takso za ute za prodajo kostanja. Tudi te lokacije javnih površin je občina v preteklosti »dražila«, po novem pa bo cena fiksna. V osnutku odloka so določili precej nizke takse, po pripombi Moškriča v razpravi pa so jih v predlogu odloka »na podlagi podatkov iz naslova pobranih uporabnin« zvišali. Takso za uto za prodajo kostanja na območjih za pešce v ožjem mestnem središču so tako z enega tisočaka iz osnutka v predlogu povišali na pet tisočakov, takso za uto v središču mesta zunaj območja za pešce s 500 evrov na dva tisočaka, na drugih območjih pa s 300 na 600 evrov. Prav tako so šele v predlogu določili takso za uto na najbolj želeni lokaciji na Prešernovem trgu, in sicer v višini 13 tisočakov. Če bi obveljala določila iz osnutka, bi zanjo zaračunali le tisoč evrov.

Na razliko med določeno višino takse za gostinca na Prešernovem trgu in iztrženimi uporabninami na preteklih razpisih pa ni opozoril nihče. Seveda je mogoče, da je s širitvijo površin za gostinske vrtove v središču mesta v zadnjih letih tudi lokacija na Prešernovem trgu izgubila nekaj privlačnosti. Koliko, pa bo težko preveriti, saj dražbe po novem ne bo. V zvezi z novim razpisom za izbiro najemnika, ki ga bo morala občina izvesti pred potekom pogodbe s Seamom, pa na OGDP skopo odgovarjajo, da bo razpis »objavljen v letu 2016« in da bodo javnost o njem »pravi čas obvestili«. Tako za zdaj ostaja skrivnost, na podlagi katerih kriterijev bodo izbirali najemnika letos, če bo kandidatov več.