Poročilo o enakosti: Neučinkovito varstvo žrtev diskriminacije

Boštjan Vernik Šetinc predlaga ustanovitev neodvisne institucije za pomoč žrtvam diskriminacije.

čet, 18.08.2011, 13:13; spremenjen: 19:20

Ljubljana – »V Sloveniji ni učinkovitega varstva pred diskriminacijo,« je poudaril zagovornik načela enakosti Boštjan Vernik Šetinc ob predstavitvi poročila za leto 2010. Predlaga ukinitev neučinkovitega zagovornika in ustanovitev neodvisne institucije za pomoč žrtvam diskriminacije – kar nas zavezujejo tudi mednarodne obveznosti –, ki bi lahko izrekala sankcije.

Vlada je sklenila, da se bodo ministri še opredelili do predloga, vendar premier zavrača ustanovitev nove institucije. Zagovornik ocenjuje, da je veljavni sistem pravnih sredstev tako razpršen in nejasen, da se žrtve v njem ne znajdejo. Država pa ne dopusti, da žrtvam v vseh varstvenih postopkih aktivno pomagajo tudi nevladne organizacije.

Na področju trga dobrin in storitev, namenjenih javnosti, ter nepremičnin pa je varstvo pred diskriminacijo povsem neučinkovito in obstaja le na papirju. Verjetnost, da bo kršitelje doletela kakšna sankcija, je minimalna, saj se zakonodaja ne spoštuje.

Tudi sodb je malo, pa še te so mile. Zaupanje v pravno državo plahni. Zagovornik zato pogreša celovito politiko države za preprečevanje in odpravljanje diskriminacije. Državni zbor je že pred leti ob obravnavi varuhovih poročil zavezal vlado, naj pripravi strategijo.

Boštjan Vernik Šetinc je opozoril na čedalje več prijav sovražnega govora, ki ga obravnava Spletno oko. V zadnjih petih letih se jih je povečalo od 195 na letošnjih 2105. Policiji so v tem obdobju odstopili 238 prijav, v zadnjem letu kar 102.

Zagovornika zato zanima, kako jih policija obravnava, koliko kršiteljev izsledi in kako prejete ovadbe obravnavajo tožilci. Sovražni govor ni dovolj sankcioniran. Sedanje politične razmere lahko jeseni povzročijo »množično spregledovanje mej dovoljenega«.

Napovedano septembrsko zbiranje podpisov za referendum o družinskem zakoniku pa bo nujno povečalo pojave homofobije in verske nestrpnosti. Sovražni govor proti istospolno usmerjenim obsega kar četrtino vseh prijav policiji.

Pri tem zagovornik opozarja tudi na nesprejemljivo ravnanje ministrstva za šolstvo in šport, ki v srednjih šolah »promovira heteroseksualne odnose med spoloma«. S tem diskriminira druge skupine, saj dijaki še niso dovolj poučeni o spolnih identitetah. Zato ministra Igorja Lukšiča poziva, naj odstopi kot predsednik sveta za uresničevanje načela enakega obravnavanja.

Prijavi sovražni govor